banner
Škola

Komenského 338

Hořice

masopust 20
Maďarsko

2018

Masopust

Masopust

O naší škole

vloženo 29.6.2020

OŠETŘOVNÉ AKTUÁLNĚ A PODMÍNKY NÁROKU

OD 1. ČERVENCE 2020

Vzhledem k tomu, že upravené podmínky nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými vládními opatřeními jsou platné do 30. června 2020, připravili jsme pro vás stručný přehled, jak to bude s ošetřovným po uplynutí této lhůty. Součástí tohoto přehledu jsou také odpovědi na nejčastější dotazy, které jsou od rodičů na MPSV směřovány.

 

Můžu čerpat ošetřovné, když je ve škole vyhlášeno ředitelské volno?

V případě, že škola v některé dny vyhlásí ředitelské volno, za tyto dny vám nevzniká nárok na čerpání ošetřovného. Ten se podle zákona vztahuje pouze na dobu platnosti mimořádných opatření při epidemii koronaviru v roce 2020. Jedná se tedy o taková opatření, která se týkají zákazu osobní přítomnosti dětí ve školách. Uzavřením škol následně vzniká nárok na čerpání ošetřovného.

Ředitelské volno nesouvisí s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru a není to ani jiná nepředvídatelná událost. Proto za dny, kdy dítě nemůže navštěvovat školu z důvodu ředitelského volna, ošetřovné ani v období do 30. června 2020 nenáleží. Pečující osoba takové dny nevykáže jako dny péče na tiskopisu „Výkaz péče“.

 

Jsem s dítětem doma a pobírám ošetřovné. Můžu ho poslat do školy pro vysvědčení?

Dítě do školy pro vysvědčení samozřejmě poslat můžete, ale za tento den automaticky ztrácíte nárok na ošetřovné. Proto tento den jako den, kdy jste o dítě pečoval/a do „Výkazu péče“ neuvedete, i když bude vaše dítě ve škole např. jenom 1 hodinu.

Tato situace týkající se samozřejmě netýká pouze dne, kdy se ve škole rozdává vysvědčení. Nárok na ošetřovné pečující osoba ztrácí také v jakýkoliv jiný den, ve který bude dítě ve škole. Takové dny do „Výkazu péče“ uvádět nebude.


Jak to bude s ošetřovným v době letních prázdnin? Mám na něj nárok?

V době letních prázdnin nárok na ošetřovné nemáte. Podmínky nároku na ošetřovné byly během platnosti mimořádných vládních nařízení rozšířeny a upraveny dočasnými mimořádnými zákony. Všechny podmínky nároku na ošetřovné upravené těmito zákony jsou platné do 30. června 2020.

 

JAK TO BUDE S OŠETŘOVNÝM OD 1. ČERVENCE 2020

Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému rozvolňování vládních opatření Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době nepřipravuje návrh na prodloužení.

 

Od 1. července 2020 se tedy podmínky nároku na ošetřovné vrací do původní podoby:

 • nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let
 • podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do16 let, které neukončilo povinnou školní docházku
 • výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu

 

OŠETŘOVNÉ DO 30. ČERVNA 2020

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 změnila. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. A to až do 30. června 2020, pak budou opět platit původní pravidla. V případě, že rodiče neumístí z objektivních závažných důvodů dítě do školního zařízení, vyznačí tuto skutečnost na výkazu péče, který vydá ČSSZ.

Předali jste kompletně vyplněné podklady pro výplatu ošetřovného svému zaměstnavateli před více než 30 dny a peníze stále nemáte?

Vyplňte kontaktní formulář a ČSSZ případ prověří. Od 15. května 2020 spustila ČSSZ online kontaktní formulář, jehož prostřednictvím můžete požádat o prověření stavu zpracování dané dávky a získat o situaci konkrétní informaci. A to nejen v případě ošetřovného, ale i o nemocenské nebo peněžité pomoci v mateřství. Formulář je dostupný ZDE

Nárok na ošetřovné budou mít nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

vloženo 26.6.2020

Plánovaná rekonstrukce školy ani ředitelské volno nejsou důvody s nimž je podle předpisů o nemocenském pojištění spojen nárok na ošetřovné.

 Citace ze stránek OSSZ

 

vloženo 24.6.2020

Velké díky patří našim žákům a jejich rodičům! 

Vážení rodiče, milí žáci, 

blížíme se do finále netradičního školního roku 2019/2020. Naše společná cesta letos nebyla jednoduchá, ale přesto jsme dokázali společně téměř nemožné a těžké překážky překonali. 

Chtěli bychom Vám poděkovat. Velice si vážíme spolupráce Vás a Vašich dětí. Ocitli jsme se všichni bez rozdílu, ze dne na den, v nelehké situaci a museli jsme se s ní poprat. Ceníme si všech, kteří s námi spolupracovali, komunikovali, aktivně se podíleli na distanční výuce – prací na zadaných úkolech a účastí na online hodinách. Nebylo snadné nastavit vše v rodinách všech zúčastněných tak, abychom mohli zdárně fungovat. Přesto jsme postupem času všichni začali ovládat s přehledem platformu MicrosofTeams a skvěle spolupracovali. 

Vaše děti neměly prázdniny, pokud s námi spolupracovaly, tak se posunuly o velký krok ve svém vývoji dále. Naučily se mnoho nového nejen v jednotlivých předmětech, ale také dokázaly komunikovat online a posunuly se ve své samostatnosti.  Toto zjištění vyplývá i z jejich závěrečného sebehodnocení, které je pro naši práci také velkým přínosem. Na základě dotazníků víme, v čem dětem online metody vyhovovaly, co je bavilo nebo jim činilo obtíže. V neposlední řadě nás samozřejmě potěšily jejich pozitivní ohlasy na naši práci. Víme, že naše práce měla smysl a je úžasné, že si to uvědomují naši žáci a jsou schopni nás odměnit milými slovy, která nás motivují a inspirují pro naši další práci. 

Spousta z Vás rodičů si našla čas a napsali jste nám krátká i dlouhá pochvalná ocenění, poděkování a my si toho velmi vážíme. Je to za naši práci odměna nejvyšší a bereme to jako příjemné pohlazení po nejistém a náročném období.  

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci 

pedagogický sbor ZŠ Hořice, Komenského 338 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

vloženo : 2. 6. 2020

Konec školního roku 2019/2020 bude ukončen ve čtvrtek 25.6.2020.

25. 6 2020 bude předáno dětem vysvědčení a školní družina v tento den už nebude.

25.6.2020 v 9,00 hodin se zahajuje rekonstrukce toalet a uzavře se přívod  vody.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.5.2020

Na Komendě se nezahálí! 

Soutěžili jsme s MAP ORP a náš úspěch převálcoval výsledkovou listinu! 

Žáci ZŠ Hořice, Komenského využili výzvy a v rámci dálkové výuky českého jazyka se zapojili do soutěže pod názvem: „Tady jsem doma!“ Sešla se velká řada krásných literárních děl – prozaických i básnických. Bylo skutečně z čeho vybírat a z prací žáků bylo vidět, že mají Hořice a okolí skutečně rádi a plně si uvědomují, že žijí v krásném kraji. 

V minulém týdnu došlo k odtajnění výsledků literárního snažení a zjistili jsme, že naše úsilí bude odměněno. Slavnostní vyhlášení se bude konat 1.9. 2020 na akci „Nuda? …neznáme!“, na kterou se už nyní se všemi vítězi i zúčastněnými moc těšíme. MAP ORP si ale připravil milou odměnu pro všechny naše žáky, kteří se zúčastnili. Toho si také velmi vážíme, protože i drobná odměna – v podobě dárkového poukazu na zmrzlinu – moc potěší a stane se skvělou motivací pro naši další literární činnost! 

Všem zúčastněným velké díky, vítězům obrovská gratulace a skupině MAP ORP alespoň touto cestou poděkování za organizaci a skvělou spolupráci! 

Kategorie II. stupeň: 

 1. Štěpánka Bartošová , ZŠ Hořice, Komenského 

 1. Stela Krejcarová, ZŠ Hořice, Komenského 

 1. Adéla Plchová, ZŠ Hořice, Komenského 

Čestné uznání: 

Sabina Janoušková, ZŠ Hořice, Komenského 

Aneta ŠvambergováZŠ Hořice, Komenského 

Tomáš Čonka, ZŠ Hořice, Komenského 

Borec na konec aneb zvláštní cena žížaly MAP: 

Petr Valenta, ZŠ Hořice, Komenského 

....................................................................................................................

 

Vloženo : 15.4.2020

Informace k aktuální situaci v oblasti prevence ve školách a školských zařízeních v období nouzového stavu v ČR a po znouotevření škol

 

Zpracovala: Mgr Jana Hrnčířová (krajská školská koordinátorka prevence)

9. 4. 2020

 

Kontakt na školní metodičku prevence: kirchhofovamichaela@komenskeho.onmicrosoft.com

 

Situace ve školách po pandemickém přerušení pravidelné školní docházky aneb důležitost primární prevence

https://www.osprch.cz/ nebo https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikoveho-chovani/ostatni-prevence-rizikoveho-chovani

 

Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení Královéhradeckého kraje 1/2020

Odkazy pro učitele, žáky i rodiče na zopakování pravidel pro bezpečné užívání kybernetického prostoru a jak mluvit s dětmi o koronaviru.

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/zpravodaj-prevence-rizikoveho-chovani-1-2020/all

 

Kontakty na organizace v oblasti prevence působící v Královéhradeckém kraji

https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikoveho-chovani/adresar-metodiku-prevence-a-sit-sluzeb-dalsich-poskytovatelu-prevence

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Pomůže příručka i komiks!

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Speciálně pro naše české prostředí vznikla příručka "Koroňák není kamarád!", která pomůže dospělým toto téma s dětmi lépe komunikovat.

http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

 

Jak zvítězit na drakem koronavirem

Omalovánková pohádka pro děti o tom, jak můžeme společně porazit draka Korona.

https://chranimnejslabsi.cz/soubory/jak-zvitezit-nad-drakem-koronem.pdf

 

Ministerstvo vnitra

Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem

Jak o koronaviru mluvit s dětmi? Co dělat doma s dětmi? Co pomáhá?

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

 

Koroňák není kamarád! (brožura pro práci s dětmi)

Co odláká Koroňáka? (komiks)

Jak pomoct dítěti překonat strach z koronaviru.

Jak mluvit s dětmi.

Aktivity dětí se seniory: "Babí, dědo, pojďte si hrát."

Jak vysvětlit dítěti hospitalizaci blízké osoby.

Jak si poradit se situaci, kdy jeden z rodičů zůstal v zahraničí.

Když má někdo blízký koronavirus.

Doporučení pro učitele .

Strach a obavy u dětí (leták).

Říkanky pro děti.

Mytí rukou s básničkou.

Informace ČT-Déčko (videa a doporučení).

Vše na: https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

 

Koronavirus COVID 19 - Doporučení pro psychology související s koronavirem

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-psychology-souvisejici-s-koronavirem.aspx

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Doporučení či odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v období epidemiologické hrozby COVID-19, které MPSV zodpovídá zástupcům krajů či dalším aktérům.

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialne-pravni-ochrana-deti1

 

Ministerstvo zdravotnictví

Linka psychické pomoci

Ministerstvo zdravotnictví spustilo pod číslem 1212 linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci

s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.

 

Koronavirus

Aktuálně o koronaviru, důležité kontakty a odkazy, otázky a odpovědi, materiály ke stažení, pro zaměstnance a zaměstnavatele apod.

https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Státní zdravotní ústav

http://www.szu.cz/tema/prevence/prevence-a-hygienicka-opatreni-proti-sireni-onemocneni-pokud

 

Ostatní:

Jak hovořit s dětmi o koronaviru - letáky pro děti, i pro pečovatele

http://www.pravonadetstvi.cz/aktuality/jak-hovorit-s-detmi-o-koronaviru-letaky-pro-deti-i-pro-pecovatele.html

 

Koronavirus: jak s dětmi doma situaci zvládnout?

https://blog.linkabezpeci.cz/koronavirus-jak-s-detmi-doma-situaci-zvladnout/?fbclid=IwAR3QAkZHyXsbZXxfP5XBZD3RxB6OOCJymEpEKkR-cBqHP_X4QTTye0QKB2M

 

PROSTOR PRO, o.p.s.

Náměty pro preventivní práci pedagogů.

https://bit.ly/3c4Ip3x

 

SEMIRAMIS

Spolupracující organizace s naší školou v oblasti prevence rizikového chování

http://www.os-semiramis.cz/os-site/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

.........................................................................................................

 

 

 

 

Priority naší školy

Naše škola se kromě výuky podle školního vzdělávacího programu zaměřuje na několik základních priorit, které považuje za klíčové:

 • učíme interaktivně
 • zdokonalujeme vzdělávací proces v souladu s výsledky dosaženými ve vědě
 • uplatňujeme moderní pedagogické přístupy
 • chceme zvýšit finanční gramotnost žáků
 • klademe důraz na čtenářské a komunikativní dovednosti žáků
 • zabýváme se multikulturní, mediální a polytechnickou výchovou
 • angličtinu vyučujeme již od 1. ročníku
 • podporujeme projektové vyučování
 • organizujeme množství výletů, pobytů v přírodě, a lyžařský výcvik
 • otevřeně komunikujeme a přistupujeme vstřícně ke všem
 • zakládáme si na a úzké spolupráci s rodinou
 • zúčastňujeme se mnoha sportovních, kulturních i vědomostních soutěží
 • individuálně pečujeme o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Naši učitelé a ostatní zaměstnanci se snaží vytvářet dobrou pracovní atmosféru a dobré mezilidské vztahy, což jsou velice důležité podmínky pro kvalitní činnost školy a neustálé zvyšování její prestiže.

Aktuálně

Prvňáčci na chvíli společně bez počítače

25.6.2020 - 30.9.2020

Po dnech, kdy se prvňáčci setkávali pouze virtuálně při on-line hodinách, se těsně před vysvědčením sešli a vyrazili na společné putování plné her a pohody. Bylo to prostě prima. Cestou nás čekala sladká odměna v podobě zmrzliny a nakonec jsme objevili poklad. Ve čtvrtek jsme se vrátili „na místo činu“ = do naší třídy, kde jsme si předali odměny za celoroční práci, knížky na prázdninové počteníčko a hlavně vysvědčení!!! (Nahlédněte do nové fotogalerie, kde můžete vidět ohlédnutí za distanční výukou i výletem.)

Letos patří ocenění na konci školního roku také Vám, rodičům. A to za to, jak jste pomáhali svým dětem a podporovali je.

Milí rodiče prvňáčků,

děkuji Vám za trpělivost a spolupráci v tomto školním roce, zejména ve druhém pololetí.

Bylo to náročné období, ale zvládli jste to na velikou

     1

 

Vám, milé děti, přeji krásné prázdniny plné pohody a sluníčka. Už teď se těším, že se spolu sejdeme v září ve 2. třídě.

 

25.06.

Velké díky posíláme do muzea a galerie!

22.6.2020 - 30.9.2020
 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat pracovnicím Městského muzea a galerie Hořice za práci, kterou přispívají k dobrému jménu těchto institucí v regionu – jmenovitě PhDr. Janě Cermanové a Mgr. Jarmile Gregorové. Příprava a realizace výstav a akcí je zajisté velmi náročná.
Jedná se hlavně o přípravu a realizaci výstav se zpřístupněním dětem a mládeži. Výstavy, které organizují včetně doprovodného programu a dílen, navštěvujeme se žáky naší školy pravidelně a vždy se těšíme na to, čím nás překvapí. Obecně platí, že děti výstavy bez doprovodného programu nebaví a nejeví o ně zájem. Paní Cermanová však dokáže výstavu připravit a zpřístupnit dětem formou zajímavého zážitku, kdy jsou přijímány informace a estetická stránka expozice dětmi velmi lehce a s radostí. Paní Gregorová pak navazuje výtvarnou dílnou na téma výstavy a nebojí se s dětmi experimentovat, což ony milují. Myslíme, že tento přístup ke vzdělávání dětí a mládeže je v současné době velmi efektivní. Tímto způsobem se žáci mohou seznamovat, jak se sbírkami muzea, řemesly, tak i s historickým a současným uměním.
Těšíme se na další výstavy a akce z autorské dílny těchto dvou dam.
Děkujeme, žáci a učitelé ZŠ Hořice, Komenského 338.
22.06.
„Knihobudka“ umístěna na Komendě!

„Knihobudka“ umístěna na Komendě!

9.6.2020 - 30.9.2020

Podpora čtenářské gramotnosti s MAP II!

V rámci krásné spolupráce se skupinou MAS Podchlumí byla do ZŠ Hořice, Komenského nainstalována krásná „Knihobudka.“ A jakou má funkci? Určitě již plní jednu ze svých funkcí a tou je zkrášlení interiéru školní budovy. Bude plnit i funkce další a tou nejdůležitější bude podpora čtenářské gramotnosti. Budka byla předána do ZŠ Hořice, Komenského v rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti s MAP  ORP II.

Naše škola se intenzivně snaží v rámci všech vyučovaných předmětů klást důraz na čtení – čtení s porozuměním a vůbec čtenářskou gramotnost. Žáky ve čtení podporujeme prostřednictvím školních i mimoškolních aktivit. Během uplynulého školního roku jsme se aktivně zapojili do mnoha projektů, které měly za úkol vybudovat kladný vztah ke čtení a k četbě. Zúčastnění si prostřednictvím soutěží, besed se spisovateli, návštěv knihovny,  čtení ve školkách a v domově seniorů  tvoří krásný vztah k četbě a k porozumění čtenému. Navíc prostřednictvím knih předávaly radost. Obdržení Knihobudky bereme tedy jako krásnou tečku za našim letošním čtenářským snažením a zároveň jako motivaci k podobným aktivitám v letech příštích.

Budka byla umístěna do útulného čtenářského koutku, kde bude k dispozici všem žákům školy. Nyní čeká na naplnění čtenářskými pochoutkami a bude se těšit na své první skutečné návštěvníky!

Velké díky skupině MAS Podchlumí za realizaci projektu – MAP ORP II a možnost být jeho součástí!

09.06.
Projekty ESF
 • Projekt Rubikon
 • Meteorologie jako cesta k přírodním vědám
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Informace o probíhajících grantech
 • Učíme digitálně
 • Šablonami k podpoře výuky na ZŠ Hořice
 • Manuální zručnost žáků
Počasí v Hořicích
Aktuální stav počasí v Hořicích
Důležité termíny
Žádné záznamy
Účast na projektech
Žádné záznamy
Nástěnka dokumentů

žádost o vyšetření dítěte - vyplňuji rodiče

žádost o vyšetření dítěte - vyplňuji rodiče

Žádost o uvolnění žáka

Žádost o uvolnění žáka

ZŠ Hořice
Komenského 338
508 01 Hořice
493620043, 493623640

Tel.: 777 913 756
E-mail: hospodarka@zshorice.eu
Datová schránka: 3jimkqt
IČO
: 708 925 47

 

KONTAKT na pověřence školy:

Mgr. Pavla Marková, MBA

pmarkova@toppriority.cz

Základní škola Hořice, Komenského - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz