banner
Lyžařský výcvik 2017

neděle 12. února 2017

Maďarsko

2017

zápis

duben 2017

Škola

Komenského 338

Hořice

O naší škole

Leden

 

4. 1. Plavecký výcvik – II. A, B

5. 1. Preventivní program – PROSTOR – 7. tř. 1. – 3- hod.

                                                                     - 5. tř. 4. – 5. hod

11. 1. Plavecký výcvik – II. A, B

18. 1. Plavecký výcvik – II. A, B

23. 1. Exkurze – Terezín – 8., 9. třída

25. 1. Plavecký výcvik – II. A, B

31. 1. Zakončení prvního pololetí – rozdání vysvědčení

 

Únor

 

1.2. Filmové představení „SAFARI V ČECHÁCH“ - 6. – 9. tř. 10, 00 hod. – třídní učitelé

       Plavecký výcvik – II. A, B

2. 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

6. 2. Divadelní představení – Klicperovo divadlo Hradec Králové –               - vybraní žáci II. stupně

8. 2. Plavecký výcvik – II. A, B

15. 2. Plavecký výcvik – II. A, B

18. 2. – 23. 2. Lyžařský kurz – Strážné Zvonařka – 7., 8. tř.

22. 2. Plavecký výcvik – II. A, B

           Divadelní představení – MŠ – I. A,B

 

 

 

 

Priority naší školy

  • učíme interaktivně
  • zdokonalujeme vzdělávací proces v souladu
Aktuálně
Ponožkožrouti z páté třídy

Ponožkožrouti z páté třídy

20.12.2017 - 31.8.2018

V hodinách českého jazyka v páté třídě jsme pracovali na projektu, kde bylo naším cílem vymyslet nové postavy inspirované knihou Pavla Šruta: Lichožrouti, vyrobit je nebo namalovat a napsat jejich popis.

Do projektu se zapojili i rodiče a prarodiče a naše díla byla velmi zdařilá. Přišlo nám líto nechat Ponožkožrouty opustit naši školu bez většího povšimnutí…a tak jsme v práci pokračovali a vznikla NAŠE PRVNÍ VLASTNÍ KNIHA. Společnou literární prvotinu jsme si nadělili pod vánoční stromeček a samozřejmě jako správní spisovatelé jsme uspořádali autogramiádu všech spisovatelů J.

20.12.
Perníčky ve 4.A

Perníčky ve 4.A

19.12.2017 - 31.8.2018
V úterý provoněla celou školu třída 4.A. Pekla vánoční perníčky. A povedly se báječně. A jak vám voní Vánoce ?
 
19.12.
Vánoční pošta

Vánoční pošta

14.12.2017 - 31.8.2018
 V posledních dnech před Vánoci, jsme si v hodinách českého jazyka povídali s dětmi o vánočních zvycích a tradicích a hlavně o tom, jak Vánoce probíhají v jednotlivých domácnostech.                        Zcela jasně jsme se domluvili na tom, že vlastně nepotřebujeme drahé dárky, ale kouzlo Vánoc i tak pocítíme. Mnohdy jsou pro nás důležitější jen drobnosti, zážitky, které během svátků nasbírame a čas s rodinou je opravdu k nezaplacení.    Naplánovali jsme si malý projekt -  drobnost, kterou potěšíme své blízké. Vytvořili jsme přání se speciálním vánočním receptem plným lásky a pohody, nadepsali jsme obálky a procvičili tak psaní adresy. Vše jsme vlastnoručně vyzdobili a vyrazili k poštovní schránce na rohu ulice..., kde jsme vánoční poštu poslali, aby šířila radost v našich domovech. 

Přílohy

14.12.
Exkurze do Muzea v Nové Pace

Exkurze do Muzea v Nové Pace

11.12.2017 - 31.8.2018

Na 7. prosince se 4.A těšila. Jela do Nové Paky na exkurzi. Navštívili jsme nejen Střední školu gastronomie a služeb , která pořádala výstavu, ale také Muzeum a Suchardův dům.

V Muzeu jsme si prohlédli výstavu o vývoji naší planety a také v prvním patře klenotnici. To bylo k učivu přírodovědy a vlastivědy. V Suchardově domě na nás čekala výstava betlémů a také ukázky ze života našich předků. Zaujala nás nejen sbírka loutek, ale i jiné různé dobové předměty.

Neopomněli jsme si prohlédnout zkamenělý strom ve vitríně před Muzeem. Den se nám vydařil.

 

 
11.12.

Předvánoční návštěvy knihovny

30.11.2017 - 31.8.2018

Konec měsíce listopadu jsme si naplánovali s šesťáky a páťáky návštěvy v dětské knihovně. Čekala nás beseda a tvoření na téma KOMIKS. O komiksu jsme se dozvěděli mnoho nového a rozšířili jsme si tak své poznatky v této oblasti a to velmi zábavnou a zajímavou přednáškou.
Čas v knihovně aktivně utvářeli i mladí návštěvníci a to svými krátkými komiksy ze smajlíků podle nálady nebo povídáním o komiksových knihách. Na závěr si sami vyzkoušeli ve skupinách doplnit komiks a někteří dokonce příběh převedli formou krátké scénky. Společně aktivně strávené chvíle rychle utekly a nezbývalo než se rozloučit a těšit se na BŘEZEN - měsíc čtenářů, kdy do knihovny určitě opět zavítáme. Moc děkujeme za skvělou spolupráci všem pracovnicím dětské knihovny.

30.11.
Den otevřených dveří - návštěva MŠ

Den otevřených dveří - návštěva MŠ

30.11.2017 - 31.8.2018

  30. listopadu jsme na prvním stupni přivítali děti z hořických mateřských škol. Měly možnost si ve třídách zhotovit andílky a naši školáci je touto činností provázeli.

 

Každá třída měla pro předškoláky svůj program. Společně si zazpívali a zahráli na boomwhackery, přednášeli básničky s vánoční tématikou a někteří se hravou formou seznámili s činnostmi na interaktivní tabuli.

30.11.
Den otevřených dveří – odpolední adventní dílny

Den otevřených dveří – odpolední adventní dílny

30.11.2017 - 31.8.2018

Čtvrteční odpolední hodiny byly věnovány hořické veřejnosti. Přišli především rodiče

s dětmi. Měli možnost se seznámit s vánočně vyzdobenými prostorami školy.

V jednotlivých třídách jim byly nabídnuty různé tvořivé aktivity. Společně jsme se vánočně naladili a děti si odnášely pěkné vánoční dekorace a drobnosti.

30.11.
POTRAVINA A ŘEMESLA

POTRAVINA A ŘEMESLA

22.11.2017 - 31.8.2018

Dne 23.11.2017 se uskutečnil projektový den „ Potravina a řemesla“, financovaný Ministerstvem zemědělství. Děti si připomněly hospodářská zvířata a seznámily se s některými jejich produkty, které i ochutnaly. Dále rozdělovaly ovoce a zeleninu. Také poznaly, jak se zpracovává ovčí vlna, vyrábí se košíky a keramické hrnky. Poznaly práci na kolovrátku a na stolním tkalcovském stavu. A na závěr si vyzkoušely některé činnosti a vyrobily si náramek z ovčího rouna.

22.11.
2. A, 2. B v knihovně

2. A, 2. B v knihovně

15.11.2017 - 31.8.2018

 V listopadu jsme navštívili městskou knihovnu. Téma bylo „klíčování“. Děti si připomněly knížky,

o kterých jim paní knihovnice vyprávěla v I. třídě. Společně vyřešily tři úkoly, odměnou byl klíč, který jim otvírá bránu do světa poznání, do světa knih.

 

 

15.11.
3. třída

3. třída

7.11.2017 - 31.8.2018

Žáci 3. ročníku navštívili dne 19. 10. městskou knihovnu, aby se seznámili s knihou moderních pohádek Arnošta Goldflama Tatínek 002. Děkujeme pracovnicím knihovny za obohacující a příjemný zážitek.

07.11.
Indiánský den 1.B třída prožila ve čtvrtek 2.11.

Indiánský den 1.B třída prožila ve čtvrtek 2.11.

6.11.2017 - 31.8.2018

Děti si vyrobily indián. čelenku a pak je čekala týmová práce ve skupinách, aby se děti dokázaly vzájemně domluvit a spolupracovat. Hlavně se seznámily s novým písmenem I, i a pak už je čekalo plnění různých úkolů od počítání, skládání slabik, stříhání, kreslení. Též se naučily písničku Indiánská ukolébavka. Den si náramně užily.

06.11.
4.A Šijeme si....

4.A Šijeme si....

2.11.2017 - 31.8.2018
 
Ve 4.A  se nenudíme. V pracovních činnostech se učíme šít. Ovládáme steh přední a daří se nám i steh zadní. Ušili jsme si pytlíček na drobnosti.
 
02.11.
Halloween netradičně 4. A

Halloween netradičně 4. A

2.11.2017 - 31.8.2018
 
Ve 4.A  jsme měli projektový den na téma Halloween. Pojali jsme jej ale jinak. Například jsme si vyřezali místo dýně jablíčko a dýni si složili jako hlavolam. V češtině jsme čarovali s vyjmenovanými slovy, v matematice putovali strašidelným hradem s příklady, zpívali jsme s harmonikou nebo malovali lampionek na papírový tácek. A opět jsme si to užili.
 
02.11.
Halloween

Halloween

1.11.2017 - 31.8.2018

Halloween a strašidelné masky zavítaly i k nám do školy. Děti v pracovních činnostech dlabaly dýně a v hodinách anglického jazyka si připomněly  tradice tohoto svátku.A společně jsme se také báli

01.11.
Vědomostní kvíz 2. A a  2. B

Vědomostní kvíz 2. A a 2. B

1.11.2017 - 31.8.2018

Ve dnech 23. a 24. října uspořádaly třídy 2. A a B vědomostní kvíz pro předškoláky MŠ Pod Lipou a Husova. Všichni se sešli ve Smetanových sadech.

Děti mateř. školek plnily různé úkoly, se kterými jim pomáhali starší kamarádi

Všechny úkoly předškoláci správně splnili a těší se na další setkání.

 

01.11.
JABLÍČKOVÝ DEN

JABLÍČKOVÝ DEN

1.11.2017 - 31.8.2018

Na děti 1. B čekalo ve středu 25. října překvapení. Konal se JABLÍČKOVÝ DEN.

Děti po celý den pracovaly v týmu (celkem 3 skupiny). Čekalo je pracovní a přitom zábavné dopoledne, během kterého počítaly, poznávaly slabiky, kreslily apod.

Odměnou jim byl mošt, který přímo ve třídě jim vyrobila za pomoci svých žáčků paní učitelka z jablíček, které si děti v týdnu přinesly.

01.11.
 3. třída Halloweenskou výuku

3. třída Halloweenskou výuku

30.10.2017 - 31.8.2018

Dne 31. 10. si žáci 3. ročníku užili Halloweenskou výuku. Řešili úlohy a plnili úkoly se strašidelnou tématikou.

30.10.
Exkurze Jičín – Lucemburkové

Exkurze Jičín – Lucemburkové

19.10.2017 - 31.8.2018

Čtvrťáci navštívili v Jičíně výstavu Lucemburské obrázky. Formou komiksu se děti seznámily s historií rodu Lucemburků. Výstava se nám všem velmi líbila.

19.10.
Vlastivěda hravě

Vlastivěda hravě

19.10.2017 - 31.8.2018

Ve 4. A učíme vlastivědu hravě – slepá mapa na koberci, vrstevnice s bramborou, práce s kompasem

v terénu.

 

19.10.
Beseda v knihovně – Hrátky s češtinou

Beseda v knihovně – Hrátky s češtinou

19.10.2017 - 31.8.2018

 Děti čtvrtých tříd navštívily knihovnu, kde proběhla beseda na základě knihy D. Krolupperové Proč mluvíme česky.

19.10.
Druháci v Miletíně

Druháci v Miletíně

16.10.2017 - 31.8.2018

Děti ze 2. A a B byly v pátek 13. 10. v Miletíně.

Byly u rodného domku Karla Jaromíra Erbena, pak se vydaly na naučnou stezku Po stopách Karla Jaromíra Erbena.

Počasí se vydařilo, dětem se v Miletíně velice líbilo. Za odměnu dostaly miletínskou pochoutku - -modlitbičku.

16.10.
Výsledky lichožroutí soutěže.

Výsledky lichožroutí soutěže.

12.10.2017 - 31.8.2018

Datum 13. vyšlo na pátek, ale pro nás to byl den šťastný. Všichni páťáci byli za své krásné lichožroutí výtvory odměněni drobnými dárky. Navíc jsme se dočkali vyhlášení zvolených nejkrásnějších Lichožroutů. A jejich tvůrci získali zasloužené diplomy a odměny.Na prvním místě se umístil Matěj Andrle, na druhém místě Alča Macková a o třetí místo se podělila Kája Havlová s Týnou Němečkovou. Všem výhercům moc gratulujeme!

12.10.
Lichožrouti u nás ve škole.

Lichožrouti u nás ve škole.

10.10.2017 - 31.8.2018

 V páté třídě jsme si zvolili jako mimočítankovou četbu knížku od Pavla Šruta - Lichožrouti. A jelikož už nám postavy z knihy nestačily, tak jsme vyrobili své vlastní Lichožrouty, pojmenovali je a procvičili si na nich popis předmětu. Dílo se nám zdařilo na výbornou a my si vyzkoušeli v improvizované hlasovací místnosti volbu nejkrásnějšího Lichožrouta. Výsledky jsou zatím volebním tajemstvím, ale už zítra nás čeká slavnostní vyhlášení, na které se moc těšíme.

10.10.
Soutěž Podzimní výrobek

Soutěž Podzimní výrobek

10.10.2017 - 31.8.2018

Na konci měsíce září naše škola vyhlásila pro děti I. - IV. tříd soutěž. Děti si měly doma zhotovit jakýkoliv výrobek na téma PODZIM.

Žáci k celé akci přistupovali velmi zodpovědně a po celou dobu přinášeli zajímavé výrobky.

Jaké? Prohlédněte si je na přiložených fotografiích.

Všichni byli odměněni.

10.10.
Popis oblíbeného plyšáka.

Popis oblíbeného plyšáka.

9.10.2017 - 31.8.2018

Dnes si všichni páťáci vzali do školy posilu. Zpestřili jsme si hodiny českého jazyka návštěvou plyšových kamarádů, které jsme barvitě popsali.Musime se pochválit, protože ve společnosti plyšáků nám šlo dílo skvěle od ruky.                  

Přílohy

09.10.

Už jsem čtenář pro první třídy.

2.10.2017 - 31.8.2018

Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka. Městská knihovna nám prvním třídám opět nabídla účast v projektu "Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka."

02.10.
I. stupeň

I. stupeň

2.10.2017 - 30.6.2018

Poslední týden v měsíci září třídy I. stupně navštívily Hasičský požární sbor v Hořicích.

Dětem byla předvedena nejen hasičská technika, ale dozvěděly se také, co vše musí hasiči kromě likvidace požárů ještě vykonávat.

Děti pozorně poslouchaly a možná, že někdo z dětí bude navštěvovat hasičský kroužek, který je určen pro děti už od 1. třídy a začíná od 5. října.

 

02.10.
Pracovní činnosti – dívky 7. třída

Pracovní činnosti – dívky 7. třída

2.10.2017 - 31.8.2018

V hodinách pracovních činností podporujeme technické myšlení a tvořivost dětí.

Děvčata si práci se stavebnicí velmi užívala.

Ilona Doležalová

02.10.
7.9.2017

7.9.2017

7.9.2017 - 31.8.2018

Ve čtvrtek v prvním školním týdnu nastal nejvyšší čas rozloučit se definitivně s prázdninami. Od pátku už se totiž vrhneme naplno do učení. Obě šesté a sedmá třída vyrazili do přírody, aby si opekli špekáčky. Zde se ukázalo, jak jsou někteří z našich řad vybavení do nepohody. Bez problémů jsme i v mokrém prostředí rozdělali oheň a zajistili si tak teplou svačinu. Při návratu do civilizace jsme neodolali krátké návštěvě nově otevřeného workout hřiště a zítra hurá do školních povinností :-)

07.09.
...po prázdninách

...po prázdninách

4.9.2017 - 30.6.2018

Po prázdninách jsme se sešli v naší nové učebně a přivítali se s novými spolužáky. A jelikož jsme po prázdninách trošku rozpustili, začali jsme vymýšlet ideální desatero pro chování ve třídě. Šlo nám to krásně od ruky.

04.09.

ThePay – platební brána a další možnosti plateb

19.9.2016 - 31.3.2018

 ThePay – platební brána

Bezpečnost je alfa a omega ThePay. Jednoduše je to to nejdůležitější!

Samozřejmostí jsou SSL certifikáty od ověřené autority, umístění serverů v nejlepším data centru TTC v ČR se standardy TIER3, nespočet kontrolních mechanizmů a dohled samotné ČNB nad celým systémem.

používání internetu k platbám je lepší používat vyhledávač  Google Chrome – kvalitnější – otevřít si mail přes tento prohlížeč

 

Při používání Internet Explorer vyhledávače to dělá problémy

Zadáte si svůj email : např. otevřete www.seznam.cz = přihlásíte se na svůj mail např: novakova@seznam.cz, pokud máte centrum atd… je to stejné

V mailu budete mít zprávu od nás, dole na konci zprávy : platba on line – kliknete a uvidíte platební vstupy:

              

Vyberete vstup u kterého máte účet = kliknete na označení vaší banky a jste před vstupem do banky, bude to chtít po vás heslo, nebo vám příjde SMS s číslem nebo certifikát k účtu, který máte. Certifikát máte uložen v Pc nebo na flasch. Ve své internetové bance, pak už máte vše vyplněno, jen stačí odeslat platbu.

1.ThePay -Nejjednodušší varianta – pro rodiče

 ThePay a jeho přenosný účet zajistí okamžité připsání = spárování na účet žáka v programu ŠEPS, je ihned vidět uhrazená částka od zákonného zástupce.

2. varianta

Pokud vám to touto cestou nepůjde, vstoupíte do své elektronického bankovnictví a opíšete z mailu vygenerované údaje a do poznámky napíšete příjmení žáka a třídu.

3. varianta

 Složenka vám bude vyplněn jen číslo účtu a variabilní symbol a částkou, ostatní doplní vy, jako zákonný zástupce a doplníte zprávu pro příjemce = příjmení žáka a třída

Vedení školy

19.09.

Schránka důvěry

2.2.2016 - 31.7.2019

Vážení rodiče, v případě potřeby můžete konzultovat s vedením školy problémy žáků ve škole, iniciovat kroky ke zlepšení vzdělávání atd. Schránku důvěry máte k dispozici na www.zshorice.eu (Kontakty – „schránka důvěry“) Dotazy a podněty přijímá ředitel školy. Schránka neslouží k omlouvání žáků.

02.02.
Projekty ESF
  • Projekt Rubikon
  • Meteorologie jako cesta k přírodním vědám
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Informace o probíhajících grantech
  • Učíme digitálně
  • Šablonami k podpoře výuky na ZŠ Hořice
  • Manuální zručnost žáků
Počasí v Hořicích
Aktuální stav počasí v Hořicích
Důležité termíny

Informace k podání přihlášek na střední školu.

8.1.2018 - 10.4.2020
přihlášku vyplní škola v termínu 1. 2. - 20. 2. 2018 žáci předají výchovné poradkyni název vybrané školy, pořadí škol, číslo oboru a aktuální adresu bydliště každý žák si musí vybrat 2 školy pokud vybraná škola požaduje lékařské potvrzení, žák půjde k lékaři až      s vyplněnou přihláškou přihlášku podepíše žák i zákonný zástupce a odešle na vybranou školu do 1.3. 2018
08.01.
Účast na projektech
Žádné záznamy
Nástěnka dokumentů

Zápis dokument 2

Zápis dokument 2

Zápis - dokument 1

Zápis - dokument 1