banner
Strážnice 2019
2.9.2019
Slavnostní vyhlášení nejlepších výtvarníků

9. třída

Maďarsko 2019

2019

 

O naší škole

O lidských hodnotách – Svoboda a hořické základní školy
Společný projekt hořických základních škol 
Dlouhé měsíce intenzivní práce mají za sebou žáci a pedagogové hořických základních škol, jež téměř půl roku spojovalo velké společné téma - SVOBODA. Co nám dává a co naopak bere? Jak se za posledních třicet let změnil život obyčejných lidí? Před třiceti lety jsme si vydobyli svobodu, ale jak je to dnes? Udrželi jsme si ji a umíme s ní vhodně naložit? A má nějaké hranice?
Právě hranice byly tím, co jsme chtěli během projektu překročit, nabourat... A tak poté, co nás město Hořice požádalo o účast na přípravě připomínkových akcí k výročí 17. listopadu, domluvili jsme se a spolupráce mohla začít. Společný projekt ZŠ Na Habru, ZŠ Hořice, Komenského a ZŠ Na Daliborce jsme nazvali zdánlivě prostě - SVOBODA. Záhy jsme ale zjistili, jak velký potenciál v sobě slovo svoboda skrývá. A pustili se do práce... „Setkávání s kolegy a vzájemné poznávání ostatních škol, jejich žáků a pedagogů bylo pro mě na celém projektu snad vůbec tou nejvíce obohacující zkušeností,“ popisuje jedna z iniciátorek celého projektu Mgr. K. Lhotová ze ZŠ Na Habru. „Kdyby mi někdo předem řekl, že projekt dosáhne v základních školách takového rozsahu, asi bych nevěřila. Naše společné úsilí, nápady a kreativní činnost podporované aktivní činností žáků najednou neznaly hranice a společně jsme toho zvládli skutečně hodně,“ doplňuje Mgr. P. Famfulíková ze ZŠ Hořice, Komenského, která na projektu intenzivně pracovala od jeho zrodu do zdárného zakončení v pátek 15. listopadu 2019.
A jak to vlastně celé probíhalo? Co všechno hořické děti v průběhu podzimních měsíců společně prožily? Bylo toho skutečně dost. Ti nejmenší si užili společně strávený čas při retrohrách, které pro kamarády ze ZŠ Hořice, Komenského a ZŠ Na Daliborce uspořádali druháčci ze ZŠ Na Habru pod vedením paní učitelky J. Zapalačové. Děti tak měly možnost připomenout si hry z dob jejich rodičů a prarodičů a užít si společně strávený čas na čerstvém vzduchu, bez mobilů a tabletů. Dle jejich ohlasů se jim setkání s kamarády z jiných škol velice líbilo a klidně by si ho někdy zopakovaly.
Další ze společných akcí byla realizovaná výstava a retrokvíz, které připravili na ZŠ Hořice, Komenského. „Myšlenka udělat retro ukázku pro ostatní žáky jiné školy byla určitě kreativní a konečně jsme viděli, jak žili naši rodiče nebo prarodiče. Viděla jsem, co měli a jak to fungovalo, a hned se mi vybavila věta mamky: Važ si toho, co máš, my tohle nikdy neměli,“ popisuje návštěvu žákyně 9. třídy ZŠ Na Habru. „Mně se program velice líbil, protože to bylo edukativní a přineslo mi to hodně nových informací. V té době bych žít nemohl,“ doplňuje její spolužák Matyáš.
Výstavku pro děti navštěvující školní družinu si pak připravila ZŠ Na Daliborce, a tak i ti nejmenší měli možnost podívat se, s jakými hračkami si hráli a jaké oblečení tehdy nosili jejich rodiče nebo prarodiče. Zároveň měli příležitost k dalšímu vzájemnému potkávání se.
Všechny základní školy se podílely také na přípravě tematické výstavy v hořickém kině, kterou zde mohla obdivovat široká veřejnost, zástupci města i účastníci konference z partnerských měst u příležitosti akce 30 let svobody. Na tuto konferenci byly všechny školy přizvány, a mohlo tak dojít k dalšímu vzájemnému setkávání se a sdílení poznatků. Zvláště při slovech o vzájemné úctě a respektu mezi lidmi z úst jednoho z řečníků jsme si znovu uvědomovali, jak křehkou může svoboda být a jak málo někdy stačí k tomu, aby byla narušena.
Výstava ve foyer kina by se nemohla uskutečnit bez inspirativních besed, které pro žáky připravily pracovnice Městské knihovny Hořice, kterým touto cestou mnohokrát děkujeme. Besedy se staly odrazovým můstkem pro další počínání hořických školáků, když nad knihami Pavla Čecha, Petra Síse a Renáty Fučíkové zjišťovali, že každé A má své B, stavěli a bourali symbolickou zeď a hledali příčiny a souvislosti v našich novodobých dějinách od 2. světové války až po 90. léta 20. století. Načerpané informace i vlastní pocity pak přenesli do svých děl, která ozdobila prostory hořického kina.
Vrcholnou akcí této spolupráce bylo společné setkání žáků všech tří základních škol před radnicí se zástupci města, panem starostou Alešem Svobodou a paní místostarostkou Janou Bouzkovou. Zde děti z jednotlivých škol předaly panu starostovi (příznačně Svobodovi) symbolický klíč. Další klíče si pak vyměnily mezi sebou. „Osobně se mi líbilo, jak byl na náměstí připravený hezký proslov od pana starosty. Předávání klíčů bylo opravdu skvělé. Bylo vidět, jak všechny školy i žáci měli dobrou náladu. Já osobně jsem též předával klíč učitelům a opravdu byla vidět vděčnost,“ neskrývá nadšení žák šesté třídy ZŠ Hořice, Komenského. Haberští deváťáci s klíči ke svobodě vyrazili do ulic a rozdávali je veřejnosti. „Na rozdávání klíčů svobody, které jsme sami vyrobili, se mi líbilo, že někteří lidé se dokázali i rozpovídat o svobodě. Hodně mě překvapilo, že se každý ptal, kolik peněz za klíče chceme, a to, jak se pak divili, že je to zadarmo. Vždyť za všechno platit nemusíme, ale lidé si už zvykli za vše platit...,“ popisuje své pocity z rozdávání klíčů žákyně 9. ročníku ZŠ Na Habru L. Hájková.  Žáci šestých a sedmých tříd všech základních škol se po předání klíčů rozešli na prohlídku škol ostatních a završili tak půlroční projektové úsilí. Hodnocení nám poskytli žáci ZŠ Hořice, Komenského: „Líbilo se mi to, jak každá škola má všechno úplně jinak a jak nás na Habru provedli celou školou.“ „Na Habru se mi nejvíc líbila zahrada a taky, že v létě se na tu zahradu chodí učit a číst si. Na Daliborce měli docela hezkou výzdobu.“ „Třicáté výročí sametové revoluce bylo dobře promyšlené a skvěle naplánované. Každá škola měla něco do sebe,“ uzavírá hodnocení žák 6.B ZŠ Hořice, Komenského.
Teď už všichni víme, co je to svoboda a jakou má hodnotu. Víme, že s sebou nutně nese i určitou zodpovědnost. Víme, jak křehká může být a že je potřeba ji chránit a pečovat o ni. Už jsme k ní dostali klíč. Jaké dveře jím ale otevřeme a co se za nimi bude skrývat, to už je na každém z nás. Přejme si, ať je naše svobodná cesta co nejkrásnější. Važme si svobody a nezapomínejme na to, že svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého. 
ZŠ Hořice, Komenského, ZŠ Na Habru a ZŠ Na Daliborce

..........................................................................................................

  Nové stránky školy na Facebooku!

Od této chvíle nás můžete sledovat na https://www.facebook.com/Komenskeho338/

a dozvídat se ihned, co se na naší škole děje.

                 

.........................................................................................................

 

 

 

PLÁN AKCÍ

Měsíc: PROSINEC

Den

Datum

Třída

Čas

Akce

PO

2.12.

1.-5. třída

8:00 – 12:30

Vánoce na Hrádku u Nechanic

ST

4.12.

1.-3. třída, 5- třída

9:00

Divadlo – Od adventu do Tří králů

ST

4.12.

4. třídy

10:30

Divadlo – Od adventu do Tří králů

ST

4.12.

8. – 9. třída

8:00

Klicperovo divadlo Hradec Králové – 1. představení

ČT

5.12.

9. třída

8:00

Mikuláš, andělé a čert

ČT

5.12.

1. stupeň

dopoledne

Mikuláš a čertovské odpoledne

PO

9.12.

2.A

8:30 – 9:45

Malá technická univerzita

PO

9.12.

2.B

9:45 – 11:00

Malá technická univerzita

ÚT

10.12.

 

celý den

Chemická olympiáda

ST

11.12.

7.A

celý den

Vánoční Praha, návštěva Muzea Smyslů

13.12.

6.A

9:50 – 11:20

Knihovna – Staré pověsti české a moravské

PO

16.12.

8. třídy

8:00 – 13:00

Programování 3D – Jičín

ÚT

17.12.

6. třídy

8:00 – 14:00

Vánoční zoo ve Dvoře Králové n/L

ČT

19.12.

celá škola

8:00

Kino

20.12.

celá škola

dopoledne

Vánoční besídka tříd

 

V průběhu prosince:

 • čtenářský projekt (MŠ Husova) – vybraní žáci z 2. stupně
 • vánoční návštěva kostela

Priority naší školy

Naše škola se kromě výuky podle školního vzdělávacího programu zaměřuje na několik základních priorit, které považuje za klíčové:

 • učíme interaktivně
 • zdokonalujeme vzdělávací proces v souladu s výsledky dosaženými ve vědě
 • uplatňujeme moderní pedagogické přístupy
 • chceme zvýšit finanční gramotnost žáků
 • klademe důraz na čtenářské a komunikativní dovednosti žáků
 • zabýváme se multikulturní, mediální a polytechnickou výchovou
 • angličtinu vyučujeme již od 1. ročníku
 • podporujeme projektové vyučování
 • organizujeme množství výletů, pobytů v přírodě, a lyžařský výcvik
 • otevřeně komunikujeme a přistupujeme vstřícně ke všem
 • zakládáme si na a úzké spolupráci s rodinou
 • zúčastňujeme se mnoha sportovních, kulturních i vědomostních soutěží
 • individuálně pečujeme o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Naši učitelé a ostatní zaměstnanci se snaží vytvářet dobrou pracovní atmosféru a dobré mezilidské vztahy, což jsou velice důležité podmínky pro kvalitní činnost školy a neustálé zvyšování její prestiže.

Aktuálně
DEJME VĚCEM DRUHOU ŠANCI!

DEJME VĚCEM DRUHOU ŠANCI!

5.12.2019 - 31.8.2020

U nás na Komendě bereme téma ochrany planety vážně. Osud naší Země nám není lhostejný, a proto se pravidelně věnujeme její podpoře. Pořádáme ekologicky orientované dny (Den vody, Den Země), sbíráme starý papír, účatníme se akcí pro úklid přírody a nedávno jsme představili nový ,,Do it yourself" nábytek na chodbách. Aktuální novinkou je právě otevřený FREESHOP. Tento miniprojekt představuje žákům myšlenku udržitelnosti a snahu nezahlcovat planetu dalším zbytečným odpadem. Zkusme tedy společně ,,dát věcem druhou šanci". Vždyť i malý krůček může znamenat velký posun, pokud ho uděláme správným směrem! 

05.12.
Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

5.12.2019 - 31.1.2020

Čtvrtek 5. 12. patřil u nás na Komendě tradiční návštěvě. Po roce jsme opět přivítali Mikuláše, pekelníky i krásné andělíčky! Pár adeptů pro peklo by se u nás našlo, ale nakonec se všichni vykoupili básničkami a písničkami. Andělé pak obdarovali děti dobrotami a drobnými dárky.

A co vy?

Byli jste celý rok hodní?

05.12.
"My rádi čteme - Komendu reprezentujeme!"

"My rádi čteme - Komendu reprezentujeme!"

4.12.2019 - 30.4.2020

 Děti z Komendy četly v hořických MŠ! Náš příběh čtenářského projektu začal celkem nevinně... Jednoho podzimního dne v běžné školní elektronické poště stálo upozornění, že skupina MAS Podchlumí hledá čtenářské talenty z řad žáků. "POZOR! POZOR!" Prosba byla celkem urgentní a jelikož nám ve školství značná flexibilita a okamžité jednání nejsou cizí, tak jsme na výzvu okamžitě reagovali. Pro splnění zadání stačilo prozatím motivovat pár žáků druhého stupně, kteří rádi čtou. Že to nebude to jediné, bylo od začátku jasné. Pro nás ale existující racionální výzvy, zvlášt co se týká tolik opomíjeného čtení a skutečného sociálního kontaktu mezi dětmi, nemohou být překážkou. Do projektu zcela dobrovolně a s velkým elánem vstoupilo osm žáků druhého stupně. Odrazovým můstkem se stalo příjemné setkání našich čtenářů s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. V podzimním čase proběhlo autorské čtení, doplněné prvními hereckými výkony našich nadšenců. Obdrželi jsme krásnou knížku s podpisem samotné autorky. Knížka vypráví o dvou darebných skřítcích Lumpíčkovi a Rošťandě a pro všechny děti je svým příběhem inspirací, pohlazením a také životním ponaučením. Zatím tedy byla aktivita hlavně na jiných, ale po besedě přišel zlom, kdy jsme museli jít do akce. Cesta nebyla jednoduchá, protože malé děti jsou to nejupříjemnější a nejnáročnější publikum, museli jsme hodně makat a schůzky ráno i odpoledne po škole nás neminuly. Měli jsme velkou výhodu, že jsme poprvé mohli vyrazit číst mezi prvňáčky přímo v naší škole. Najednou jsme zjistili, že ještě nečteme s takovým prožitkem, abychom zaujali skutečně všechny malé posluchače... Naši těžkou práci nám ale usnadnila spousta rekvizit, které jsme sbalili sebou. Vždyť jsme přinesli i ručně uháčkovaného Lumpíčka s Rošťandou, provizorní les, houby, sovu, pavoučka a děti nevěděly, co dřív sledovat. Aby diváci neusnuli, obohatili jsme program o soutěžní úkoly, kterými musel projít každý, aby byl v závěru odměněn. A že to zvládli všichni! Od prvňáčků jsme odcházeli s krásným pocitem, ale také s motivací do další práce. Ve školkách budou diváci ještě náročnější a my určitě chceme získat pozornost a nadšení od malých předškoláků. Děti zapojené do projektu na sobě skutečně opět zapracovaly a pokrok byl znát. Jako první jsme navštívili MŠ Pod Lipou kde nás vřele přivítaly paní učitelky i děti. Připravený program proběhl v přátelské atmosféře a obě strany si jej užily naplno. Čtenáři byli odměněni sladkou dobrotu a velkým potleskem. Posluchači odcházeli s krásnými medailemi a záložkou do knížky. Poslední návštěva mateřské školy se konala již v době adventní a tentokrát se jednalo o MŠ Husova. I sem se naši čtenáři moc těšili a byli velice mile přijati. Příjemným prožitkem jim byly společně strávené chvíle s předškoláky v prostředí, ve kterém někteří z nich před pár lety pobývali. Ani z této školky jsme neodcházeli s prázdnou. Euforie z povedené práce žáky neopustila ani po návratu na půdě školy. Čekala nás malá oslava! A slavili jsme stylově...Den před příchodem čertů, jsme si pochutnali na jejich čokoládové verzi. Všichni čtenáři získali za svoji pilnou práci odměnu a samozřejmě velké poděkování, které pro jistotu dostali i písemně, aby na něj jen tak nezapomněli. Tak čtení zdar a čtenářům dvojnásob!

04.12.
KLICPEROVO DIVADLO HK 2019/ 2020

KLICPEROVO DIVADLO HK 2019/ 2020

4.12.2019 - 30.6.2020
Divadelní sezóna 2019/ 2020 je dnešním dnem zahájena. Na hradecké divadelní hry se vždy moc těšíme, proto jsme i letos netrpělivě vyhlíželi program naší skupiny. Opět jsme se hezky oblékli, zopakovali si základy společenského chování a vyrazili za kulturou do oblíbeného Klicperova divadla. Dnes zhlédli osmáci a deváťáci první představení - Finský kůň. 
04.12.
ČTENÁŘI ZE 2.B

ČTENÁŘI ZE 2.B

3.12.2019 - 31.1.2020

Druháčci se s chutí pustili do říše knih. Naším společným cílem je, přečíst alespoň 10 knih za tento školní rok. Nezahálíme a každý měsíc se snažíme přečíst alespoň jednu knihu.

Na konci měsíce máme vždy slavnost knížek. Kdy si do školy přineseme přečtenou knihu

a vyplněný čtenářský list. Knihou listujeme, čteme ukázky, lákáme kamarády, proč by si měli knihu přečíst, … vzájemně se motivujeme ke čtení a lásce ke knihám. Knihy nám ve škole na chvíli zůstávají a kolují rukama malých čtenářů, ať už o přestávkách nebo v hodinách čtení.

Třídní rekordmankou je Anička, která má již v tuto chvíli přečtených sedm knih. Její desky na „čtenáříky“ se rychle plní a dokáže kamarády nalákat i precizní četbou ukázek. Ale ani ostatní nezahálíme. Celkový počet přečtených knih v naší třídě se vyšplhal přes čtyřicet.

 

Přeji svým žáčkům, aby vždy měli chuť knihou zalistovat a číst, číst, číst …

 

03.12.
Planetárium Hradec Králové

Planetárium Hradec Králové

3.12.2019 - 31.1.2020

Dne 28. 11. uskutečnili žáci šestých tříd v rámci výuky zeměpisu návštěvu planetária v Hradci Králové.  Prohlédli si trvalou výstavu o různých rozměrech těles na světě a vzdálenostech ve vesmíru. Vyzkoušeli trenažer seismických otřesů, které byly naměřeny na západě naší republiky.  Zažili simulaci, při které na Zemi dopadl meteorit v oblasti Mexického zálivu a způsobil vyhynutí dinosaurů. Seznámili se se současnou polohou hvězd a souhvězdí na noční obloze a na závěr se „prolétli“ sluneční soustavou i Mléčnou dráhou. 

03.12.
Snění o Vánocích

Snění o Vánocích

3.12.2019 - 31.1.2020

V sobotu 30. listopadu jste nás mohli vidět vystupovat na adventních trzích na hořickém náměstí. S pásmem vánočních písniček, básniček a koled jsme zahájili celý sobotní adventní den. Zúčastnilo se  42 dětí ze 3., 4.A, 4.B a 5. třídy.

 
03.12.
VÁNOCE NA HRÁDKU 2.B

VÁNOCE NA HRÁDKU 2.B

2.12.2019 - 31.1.2020

Druhého prosince celý první stupeň vyjel na výlet do Hrádku u Nechanic.

Využili jsme příležitost prohlédnout si vánočně vyzdobený zámek. Celou expozicí nás provedla průvodkyně. Měli jsme možnost poznávat vánoční zvyky, vánoční ozdoby a tradice, … Prohlídka zámku byla poutavá a vánoční atmosféra byla nádherná. V mrazivém počasí nás k ohřátí nalákala i zámecká kuchyně a horké čokoládě se šlehačkou se nedalo odolat. Dopoledne nám příjemně uteklo a zakoupené suvenýry budou krásnou památkou na dnešní den.

 

Více fotek v nové fotogalerii.

 

02.12.
I. stupeň v pondělí 2.12.2019 byl v Nechanicích

I. stupeň v pondělí 2.12.2019 byl v Nechanicích

2.12.2019 - 31.1.2020

Celý první stupeň - od 1. do 5. třídy - navštívil vánočně  vyzdobený zámek Hrádek u Nechanic. Děti si oživily zvyky a tradice od adventu po Štědrý den. 

 
02.12.
Zdobení stromečku

Zdobení stromečku

1.12.2019 - 5.1.2020

Jako jedni z prvních jsme se 27. listopadu pustili do zdobení vánočního stromečku na hořickém náměstí.
Děkuji žákům deváté třídy za pomoc s výrobou ozdob a zároveň i s jejich instalací.  
Jak se nám dílo podařilo??? 
Můžete naši společnou práci dojít zkontrolovat. 

 

01.12.
Knížky nás baví

Knížky nás baví

30.11.2019 - 31.1.2020

Knížky nás baví aneb První třída v knihovně

O tom, že se i nezbedný čert může z lásky polepšit, jsme si s paní knihovnicí Stáňou Najmanovou povídali nad knížkoupana spisovatele Pavla Čecha O čertovi

 

30.11.
6. Třída hrála divadlo pro prvňáčky

6. Třída hrála divadlo pro prvňáčky

27.11.2019 - 31.1.2020

O hloupém čertovi, tak se jmenuje pohádka, kterou si pro nás, prvňáčky, připravili kamarádi ze 6. B.
 Děkujeme a těšíme se na další.

27.11.
Den otevřených dveří 26.11.2019

Den otevřených dveří 26.11.2019

26.11.2019 - 31.1.2020

Dnes byl za oknem pochmurný den, který se stal ideálním k návštěvě naší rozzářené a vánočně vyzdobené školy. Odpoledne využili k návštěvě předškoláci, naši žáci i absolventi. Po chodbách proudily davy návštěvníků a nikdo neodcházel s prázdnou. Všichni si mohli vyrobit nápadité vánoční dekorace různých druhů - svícny, přáníčka, andílky, mýdla, voňavé pytlíčky... Komu se nechtělo vyrábět, mohl si něco zakoupit nebo ochutnat vánoční perníčky. Odpoledne uteklo jako mávnutím kouzelného proutku, ale příjemné zážitky zůstaly a budou nás provázet v předvánočním období.

26.11.
Projektový den - ochrana člověka za mimořádných událostí

Projektový den - ochrana člověka za mimořádných událostí

22.11.2019 - 15.1.2020

Naše škola pravidelně pořádá dny věnované ochraně člověka za mimořádným událostem. 21. listopadu 2019 uspořádali vyučující pro své žáky preventivní dopoledne. Bylo nám velkou ctí, že jsme mohli ve škole přivítat i profesionály, kteří pro žáky připravili zajímavé přednášky. Velké poděkování patří nprap. Aleši Brendlovi z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, který pracoval se žáky v oblasti prevence a bezpečí na internetu. Děkujeme taktéž hořickým hasičům za možnost návštěvy základny a městské policii za přednášku pro starší žáky. Spolupráci školy a jednotek IZS považujeme za velice zásadní. Vážíme si především ochoty, se kterou se u policistů, záchranářů a hasičů vždy setkáváme. Již nyní těšíme na další podobná setkání, která nás obohacují ve všech směrech.   ​

22.11.
KOMENDA MÁ SVÉ NOVÉ FB LOGO!

KOMENDA MÁ SVÉ NOVÉ FB LOGO!

21.11.2019 - 31.12.2019

A je to tady! Máme výsledky školní soutěže o NEJ FACEBOOKOVÉ LOGO KOMENDY a hlavně nové nádherné nové logo. A komu, že za to vděčíme?

Možná se vám to nebude chtít věřit, ale žákyni teprve 6.třídy!  Její návrh na logo nadchnul naprostou většinu žáků školy. Hlasování, které proběhlo tento týden, se zúčastnilo 277 žáků a z toho 212 hlasovalo pro vítěznou kresbu! A kdo je tedy autorem nového loga? Je to Týna ze 6. B!

Srdečně gratulujeme nadějné malířce, ale nejen jí. Děkujeme všem, kteří se snažili vyjádřit kresbou, jak naši školu vnímají a co je jejím symbolem. Kromě Týny děkujeme Sabině ze 6.A a Julii ze 7.B za jejich kreativní návrhy, které porota složená z učitelů výtvarné výchovy vybrala mezi třemi nejlepšími návrhy z prací všech žáků 2. stupně.

 

21.11.
Čtenářský projekt pro MŠ Pod Lipou

Čtenářský projekt pro MŠ Pod Lipou

20.11.2019 - 31.1.2020

 Čtení v MŠ Pod Lipou Ve středu 20. listopadu jsme plni nervozity a očekávání vyrazili do MŠ Pod Lipou. Naše rekvizity a doplňky jsme zabalili do prádelních košů a vydali se zpestřit dopoledne předškolákům čtením z knihy Lumpíček a Rošťanda od Zuzany Pospíšilové. Jelikož si čtenáři už vše vyzkoušeli v naší první třídě, tak jejich čtení bylo bezchybné, zúčastněné a s prožitkem. Malí posluchači návštěvniky odměnili bouřlivým potleskem. Na závěr všichni budoucí školáčci obdrželi dřevěné medaile a záložku do knížky. Doufáme, že je naše návštěva bude motivovat k budoucímu vlastnímu čtení a bude tak naplněno poselství celého projektu.

20.11.
Florbal kluky baví…

Florbal kluky baví…

20.11.2019 - 21.12.2019

Celý podzim se na Hořicku hrají florbalové turnaje různých věkových kategorií. V úterý 19. listopadu kluci ze 4. a 5. tříd rozehráli ten svůj – ČEPS cup 2019. Na hale místního gymnázia se sešla více než desítka týmů z celého okresu Jičín. Naše základní škola je tradičním účastníkem místního florbalového „šílenství“ J. Hoši bojovali statečně. Na přední umístění to tentokrát nestačilo, ale strávili jsme celé dopoledne v pohybu – a to se počítá. Děkuji všem klukům za reprezentaci školy a zase někdy s florbalem na viděnou…

 

20.11.
Výstava modelu železnice

Výstava modelu železnice

19.11.2019 - 31.12.2019
Žáci z I. stupně se zájmem obdivovali výstavu historického modelu železnice v budově soukromého  gymnázia v Hořicích. Model patří městu, byl uschován v DDM. Železniční modeláři jej postupně restaurují. 
 

 

19.11.
Malý architekt v 1. třídě

Malý architekt v 1. třídě

19.11.2019 - 31.12.2019

Malá technická univerzita – Malý architekt v 1. třídě

Na setkání s Malou technickou univerzitou jsme se proměnili v architekty a stavitele. Podle technických plánů jsme postavili několik domů. Už víme, co je půdorys, stěna obvodová a co je příčka… Při dobré komunikaci a spolupráci se nám dílo dařilo. 

Tato akce se uskutečnila ve spolupráci s MAS Podchlumí.19.11.
Tradiční předvánoční “svíčkování”

Tradiční předvánoční “svíčkování”

18.11.2019 - 15.1.2020

Jako každý rok, tak i letos, jsme naši školu provoněli medem při výrobě svíček z včelího vosku. Vánoční atmosféru jsme šířili s dívkami z 9. třídy, které svíčky nejen vyrobily, ale i krásně nazdobily.
Naše výrobky budou k dostání na dni otevřených dveří v úterý 26. listopadu, kam jste všichni srdečně zváni.

18.11.
Projekt Svoboda je u konce

Projekt Svoboda je u konce

15.11.2019 - 31.12.2019

  Od začátku září se naše škola zapojila do projektu "Svoboda." V průběhu projektu jsme toho stihli opravdu hodně a ušli jsme společně symbolicky dlouhou cestu k dnešnímu vyvrcholení celého projektu. A jak to všechno bylo? Školu jsme stylově vyzdobili retro výstavou, která měla připomenout to, jak se žilo před třiceti lety.  Všechny třídy od 5. do 9. zavítaly na propracované programy  do dětské knihovny. Pracovnice knihovny nás opět velice příjemně překvapily a pro děti věkově uzpůsobily dané téma tak, aby je co nejvíce obohatilo. Besedy se staly krásným motivačním bodem celého projektu. Každý týden na žáky naší školy čekaly tři otázky "Retro kvízu" - celkem 30 otázek, tak jako uplynulých 30 let. Kvíz bude vyhodnocen v následujících dnech a tři nejúspěšnější luštitelé obdrží zasloužené retro odměny. Téma projektu bylo zpracováváno různými způsoby a metodami v hodinách dějepisu, občanské výchovy, českého jazyka, výtvarné výchovy i pracovních činností. Nezapomněli jsme vést žáky ke vzájemné spolupráci a sami pedagogové jim byli příkladem, když se opakovaně scházeli se zástupci ostatních ZŠ a domlouvali se na dílčích bodech projektu. Využili jsme pozvání ZŠ Na Habru a zavítali na skvěle připravený program pro naše nejmenší žáčky. Děti se zde vyřádily způsobem jako si hráli jejich rodiče - na čerstvém vzduchu, bez mobilů a tabletů. My jsme pozvali pro změnu nejstarší žáky - deváťaky. Náši pozvánku využili deváté třídy z Habru. Provedli jsme je retro výstavou, vyzkoušeli si retro kvíz a společné setkání jsme ukončili tombolou a vyhodnocením nejlepších luštitelů. V posledním projektovém týdnu jsme z průběhu projektu nainstalovali ve foayer kina  výstavu, která zde bude k vidění až do 10.prosince.Ve čtvrtek 14. listopadu jsme byli pozváni městem s žáky osmých a devátých tříd na konferenci s mezinárodní účastí. Konference proběhla v hořickém kině. Pomyslnou tečkou za projektem se stalo setkání 6.a 7.tříd všech tří základních škol. Setkání proběhlo před radnicí s účastí pana starosty, kterému děti předaly vlastnoručně vyrobené klíče ke svobodě. Zároveň si klíče vyměnily mezi sebou a odebraly se navštívit budovy ostatních ZŠ. V naší škole vítal učitele i žáky pan ředitel, který jim ukázal prostory školy a vystavené exponáty k celému projektu. Nezbývá než všem zúčastněným poděkovat a těšit se na další spolupráci.

15.11.
SVATÝ MARTIN VE II.A

SVATÝ MARTIN VE II.A

14.11.2019 - 31.1.2020
   Také ve II. A  proběhl projekt svatý Martin. Žáci se seznámili s pověstí o svatém Martinovi, s pranostikami na tento den, plnili úkoly se svatomartinskou tematikou. Vrcholem projektu se stalo pečení perníčků místo martinských rohlíčků. 
Sešli jsme se ve školní kuchyni, kde všechno proběhlo. Ve skupinách jsme vyvalovali těsto, vykrajovali perníčky a hlídali, aby se nic nepřipálilo. Hotové perníčky byly rychle rozebrány. Tato netradiční výuka se dětem velmi líbila.
 
 
14.11.

4.A a 4.B

14.11.2019 - 31.12.2019
K učivu vlastivědy - Vodstvo -  navštívili žáci  přehradu u Dvora Králové nad Labem. 
 
14.11.
Blíží se adventní čas.

Blíží se adventní čas.

13.11.2019 - 5.1.2020

Děti z I.stupně vyjely na exkurzi do Dvora Králové. Byly se podívat, jak se vyrábějí vánoční ozdoby na stromeček. V prodejně si mohly ozdobičky i nakoupit.

 
13.11.
Co je však největší? Ta lidská SVOBODA!

Co je však největší? Ta lidská SVOBODA!

13.11.2019 - 5.1.2020

V tomto týdnu navštívily třídy 6. A a 6. B Městskou knihovnu Hořice. Tam pro ně byla připravena beseda o knížce s podivným názvem "A", jejímž autorem je Pavel Čech. Jelikož se jedná o knihu beze slov, bylo na žácích, aby pomocí obrázků příběh odvyprávěli. S tímto úkolem si však hravě poradili, a tak jsme se mohli dozvědět o muži, který žil ve městě obehnaném zdí, kde vládlo písmeno A. 


Nakonec jsme si povídali o významu slov totalita a demokracie
a o událostech listopadu 1989, se kterými jsou tyto pojmy spojeny. Cílem besedy bylo připomenout si 30. výročí Sametové revoluce.

Velké poděkování náleží paním knihovnicím, které pro nás besedu tvůrčím způsobem připravily.


13.11.
Výstava - projekt Svoboda

Výstava - projekt Svoboda

13.11.2019 - 31.12.2019

Dne 13. listopadu jsme v dopoledních hodinách přesunuli vybraná díla z celoškolního projektu "Svoboda" do foayer hořického kina. Účelem výstavy je prezentace práce hořických ZŠ na projektu, který probíhal od září a bude slavnostně uzavřen v pátek 15. listopadu. Již dnes je výstava volně přístupná všem návštěvníkům kina. Zde malá ochutnávka ve fotogalerii.

13.11.
Deváťáci ve společnosti Altran

Deváťáci ve společnosti Altran

12.11.2019 - 31.12.2019

Jak dlouho trvá navrhnout a sestrojit auto? Kolik lidí se podílí na vývoji nových modelů? Mám šanci stát se konstruktérem? Nejen na tyto otázky získali naši deváťáci odpověď během návštěvy pobočky společnosti Altran, kterou jsme společně navštívili 12. 11. 2019. Vřelé přijetí, prezentace firmy i prohlídka provozu je jistě další motivací k výběru budocího povolání. Vážíme si takové spolupráce a děkujeme všem, kteří se nám ochotně věnovali a umožnili nahlédnout pod ruce hořickým odborníkům z automobilového průmyslu.

12.11.
Druháci si užívali projekt o svatém Martinovi

Druháci si užívali projekt o svatém Martinovi

11.11.2019 - 31.12.2019

"Svatý Martin přijel k nám, toho pána dobře znám.

Jede na svém bílém koni, vločka vločku někde honí.

Někdy ale v blátě jede, s počasím on málo svede.

My se ale nemračíme, perníčky dnes posvačíme.“

 

Projekt věnovaný svátku svatého Martina jsme si 11. listopadu opravdu užili.

Ráno jsme si přečetli několik legend o svatém Martinovi, naučili se písničku „Už Martin na bílém koni“ a pak jsme pospíchali do školní kuchyně. Úkol byl posvačit perníčky.

Kilo mouky, čtyři vejce, kostka másla,  … čáry máry a těsto už je hotové. Takže ho jdeme vyválet a nadšeně vykrajovat perníčky. Střídáme se v práci. Někteří pečou a ostatní ve skupinách plní pracovní listy, čteme si pranostiky a všichni se dobře bavíme, …. a opravdu svačíme perníčky.

A protože se nám v kuchyňce zalíbilo zůstáváme zde celý den. Čteme, počítáme, pečeme, …a hotové perníčky ochutnáváme, baštíme, cpeme se, …. odnášíme domů ochutnat svým nejbližším. Nakonec nezbyl ani drobeček, mísa zůstala prázdná, ale věřím, že dětičky mají skvělý zážitek.

 

 

 

11.11.
Čtenářský projekt - čteme prvňáčkům

Čtenářský projekt - čteme prvňáčkům

8.11.2019 - 31.12.2019

Dne 8. listopadu jsme zahájili čtenářský projekt pilotním čtením našim prvňáčkům. Kde jinde se připravit na nejtěžší a nejupřímnější publikum jako nás čeká v mateřských školách. Vybraní žáci ze sedmých a osmých tříd předčítali během dnešního dopoledne z knihy od Zuzany Pospíšilové - Lumpíček a Rošťanda. Čtení bylo obohaceno spoustou rekvizit, které měly za úkol udržet pozornost malých posluchačů. Pro navázání kamarádství krásně posloužily připravené soutěže. Za splněné úkoly a vnímavé naslouchání čekala všechny zúčastněné zasloužená odměna. Aby čtenáře jejich malí obdivatelé propustili, museli jsme přislíbit další návštěvu, na kterou se již nyní moc těšíme.

08.11.
Pár přátel stačí mít...

Pár přátel stačí mít...

8.11.2019 - 31.12.2019

Co myslíte, stačí? Možná ne, ke štěstí toho potřebujeme asi trochu více, ale určitě se shodneme na tom, že bez kamarádů by náš život byl prázdný. A kde jinde bychom se k sobě měli chovat kamarádsky, když ne ve třídním kolektivu. Někdy ale udělat ze třídy partu kamarádů je běh na delší trať. Proto naše škola začala spolupracovat se společností Semiramis, která se zabývá prevencí rizikového chování. Naše šesťáky budou školním životem až do deváté třídy provázet lektoři Semiramis při pravidelných setkáních a pomáhat jim překonávat různé obtíže tak, jak je přináší život dospívajícího mladého člověka.

Dnes proběhlo první setkání zaměřené na představení programu, jeho účastníků navzájem a zdůraznění významu pravidel v našem životě, nutnosti tolerance a respektu jednoho k druhému. 6.B se ukázala v tom nejlepším světle a slova chvály lektorek, které ocenily pěkné vztahy v kolektivu, spolupráci a ochotu naslouchat, budou ještě dlouho hladit po duši děti i třídní učitelku.

                                                                                                                                                            

08.11.
Pečení perníčků pro budoucí prvňáčky

Pečení perníčků pro budoucí prvňáčky

7.11.2019 - 31.12.2019

Přestože je teprve začátek listopadu, tak se v naší škole linula lákavá vůně vánočního cukroví. Děvčata z deváté třídy oblékla zástěry a chopila se kuchyňského náčiní. Jejich skupinová práce byla téměř profesionální, protože v hodinách pracovních činností nasbírala dostatek pekařských zkušeností a krásně lesklé perníčky jsou výsledkem jejich práce. Přestože vůně nalákala spoustu zájemců přímo do školní kuchyně, tak nikdo nesměl ujídat. Perníčky jsou uložené k odpočinku a ochutnají je až návštěvníci vánočních dílen, které proběhnou 26.listopadu od 15 hodin. Přijďte ochutnat a nasát vánoční atmosféru 

07.11.
Barevný listopad ve třetí třídě

Barevný listopad ve třetí třídě

5.11.2019 - 31.12.2019

V úterý žáci třetí třídy s nadšením malovali temperovými barvami. Při výtvarné výchově pomocí zbarveného listí vytvořili barevné výkresy, které momentálně zdobí chodbu naší školy. 

05.11.
Pečení pamlsků pro pejsky

Pečení pamlsků pro pejsky

5.11.2019 - 31.12.2019

V pondělí při pracovních činnostech žákyně 6.A a 6.B pekly pamlsky pro pejsky ve školní kuchyni. Mrkvové či tvarohové cookies společně odneseme do útulku. 

05.11.
DUŠIČKY versus HALLOWEEN ve 2.B

DUŠIČKY versus HALLOWEEN ve 2.B

4.11.2019 - 31.12.2019

Kdy se slaví dušičky??? A kdy Halloween???

Jaký je rozdíl mezi dušičkami a Halloweenem???

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským svátkem Všech svatých. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích a u nás nemá dlouhou tradici, ale má stále větší oblibu.

Proto jsem se rozhodla uspořádat pro děti projektový den nazvaný

„DUŠIČKY versus HALLOWEEN.“  

Nejdříve jsme si společně popovídali. Celý den jsme pracovali ve skupinách a plnili jednoduché i záludné úkoly. Zábavnou formou jsme stihli zopakovat čtení, psaní i počítání. Naučili se písničku „DUŠIČKY“ a zhotovily strašidýlka. Děti tvoření i zpívání náramně bavilo. Největší radost pro školáky bylo, že se v průběhu dne všichni proměnili na „zombíky“, netopýry, … a další návštěvníky naší strašidelné třídy.

I když Halloween není český svátek, který bychom slavili, pro nás to bylo příjemné zpestření školního dne.

Více fotek v naší nové fotogalerii.

 

04.11.
Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka   2019/2020

Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka 2019/2020

1.11.2019 - 31.12.2019

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje projekt na podporu čtenářské gramotnosti, který je určen pro žáky prvních tříd základních škol. Jeho cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od počátku školní docházky. Do projektu se lze přihlásit prostřednictvím městské knihovny.

 

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka,  kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Knížku získávají všechny děti zdarma. Část ceny přispívává sponzorsky projekt Čtení pomáhá, částkou 20,-Kč přispívá na každou knížku Město Hořice. Ve školním roce 2019/2020 bude pro děti připravena knížka spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové – Katka a klokan ze šuplíku.

 

Programy, které plánujeme v rámci projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka:

 

Pavel Čech – O čertovi – listopad/prosinec 2019

 

Slavnost písmen – leden 2020

 

Iva Procházková – Středa nám chutná – březen, duben 2020

 

Šipkovaná s pohádkou – květen - program na celé dopoledne, během procházky děti plní úkoly z 10 pohádek. V cíli hledají poklad, který si připravují sami vyučující.

 

Slavnostní zakončení projektu – červen – knihy dětem předává pan starosta nebo paní místostarostka. Každá třída si na zakončení projektu připraví krátký program (5-10 minut).

 

V podobné podobě se projekt uskutečnil v minulých letech, nebráníme se však změnám: pokud by vás napadlo, jak program obohatit o něco nového, určitě budeme rády.

V předešlých letech proběhlo i pasování na čtenáře, které se uskutečnilo v odpoledních hodinách

v knihovně a za přítomnosti rodičů. Pokud byste o pasování měli zájem, rády se s Vámi domluvíme.

 

Požadavek SKIP: Knihovny i školy, které se rozhodnou do projektu zapojit, by o tom měly informovat na svých webech.

 

V případě, že máte o spolupráci zájem, ozvěte se mi mailem na adresu: najmanova@knihovna.horice.org nebo telefonicky: 493 622 642, 773 626 992, nejpozději do 14. listopadu 2019 a sdělte mi počet prvňáčků ve Vaší třídě.

 

Těším se na spolupráci.

 

 

 

01.11.
9. třída navštívila ÚŘAD PRÁCE

9. třída navštívila ÚŘAD PRÁCE

24.10.2019 - 15.12.2019

Volba povolání je důležitým životním krokem. Při výběru té správné střední školy pomáháme deváťákům nejen my. 24. 10. 2019 vyrazili na Úřad práce do Jičína, kde měli možnost rozšířit svoje profesní obzory, získat cenné informace a čerpat inspiraci pro další rozhodování.

24.10.
 8. A 8. B Exkurze Praha 24.10.2019

8. A 8. B Exkurze Praha 24.10.2019

24.10.2019 - 31.12.2019

Jeden z posledních předprázdninových dní jsme s osmáky využili k návštěvě města u nás největšího - Prahy. Jednalo se o exkurzi na přání, protože žáci toužili vidět vše, o čem se učí v hodinách zeměpisu a dějepisu v aktuální podobě a zažít na vlastní kůži atmosféru velkoměsta. Využili jsme krásných podzimních dní a vyrazili pohodlným vlakovým spojem přímo do centra dění. Prošli jsme historické jádro Prahy a poznali zblízka nejkrásnější památky, jaké Praha nabízí. Po celodenní turistice jsme se z rušné matičky měst těšili do setmělých a klidných Hořic. Krásné vzpomínky na aktivně prožitý den nám však zůstanou.

24.10.
PŘIPOMÍNÁME SI     17. LISTOPAD 1989

PŘIPOMÍNÁME SI 17. LISTOPAD 1989

23.10.2019 - 15.12.2019
Letošní kalendářní rok opět vybízí k připomínání si významných výročí naší historie. 9. třída proto včera vyrazila do knihovny, kde byl pro žáky připraven program, který připomněl LISTOPAD 89 V HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH. Děkujeme tímto pracovnicím knihovny za krásné programy, které pro nás připravují nejen k této příležitosti, ale i během celého školního roku. 
 
 
23.10.
Výstava podzimních výtvorů

Výstava podzimních výtvorů

23.10.2019 - 15.12.2019

"Podzim kráčí zelení,

všechno kolem přemění.

Jak to dělá? Čaruje?

Barvičkami maluje:“

Děti se svými rodiči a prarodiči do školy přinesli podzimní náladu ve svých nápaditých výtvorech.

Na velice podařená dílka se můžete podívat v naší fotogalerii.

Děkujeme všem, kteří se zapojili.

23.10.
Florbal nám sluší!

Florbal nám sluší!

22.10.2019 - 15.12.2019

Naše škola se jako každoročně zúčastnila florbalového turnaje základních škol z Hořicka. Uskutečnil se 17. září 2019 v útrobách místní sportovní haly. Dívky z 5. -7. tříd vytvořily družstvo, které vynikalo nejen sportovním umem, ale také účesyJ. Přes počáteční nervozitu se děvčata rozehrála k pěkným výkonům. Hráčky se navzájem povzbuzovaly, pomáhaly si a naučily se to nejdůležitější.

I když nevyhrajeme, můžeme si to spolu užít…                         

 

22.10.
4.B Dýňové dopoledne

4.B Dýňové dopoledne

15.10.2019 - 31.12.2019

Užili jsme si krásné pohodové dýňové dopoledne na statku Zemědělské akademie a gymnázia. Dlabání dýní nás bavilo moc. Ale překvapil nás dráček. Kdo nehodil na kostce víc jak on, málem zůstal  na statku. :-) U čarodějnic to bylo také zajímavé. Raději jsme žádný lektvar neochutnali. Těšíme se na další setkání. Děkujeme.

 
15.10.
9. třída - VOLBA POVOLÁNÍ

9. třída - VOLBA POVOLÁNÍ

14.10.2019 - 31.12.2019
 
Výběr dalšího studijního působiště se blíží, a proto se žákyně a žáci zúčastnili prezentace středních škol v Hořicích. Zábavné a poučné dopoledne připravilo město Hořice ve spolupráci s MAS Podchlumí a všemi zástupci hořického středního školství. Teoretické informace o školách doprovázely praktické ukázky jednotlivých studijních oborů. Dopoledním programem ale akce nekončí. Žáci mohou s rodiči navštívit prostory radnice i během odpoledne.
14.10.
Klíčování 2. B

Klíčování 2. B

11.10.2019 - 31.12.2019

V úterý osmého října jsme navštívili městskou knihovnu.

„Knihovnice Stáňa“ nám připravila opět krásný program: „KLÍČOVÁNÍ“

Co to vlastně klíčování je? Při besedě v knihovně děti prokáží základní dovednosti jako je znalost abecedy a další znalosti o knihách. Jak s knihou zacházet a dozví se kde najdou knihy vhodné pro svůj věk.

Děti ochotně napravovaly popletenou pohádku Ivony Březinové – Teta to plete. Napínavě sledovaly, že dostaly balíky s dopisem přímo pro 2.B ZŠ Komenského. Dozvěděly se, co je ZUBANA. A tak plnily zábavné úkoly a napjatě čekaly co bude v dalším balíku.

Knihovnice zadávala krásné úkoly, kterými motivovala dětské čtenáře k četbě. A co jsme se dozvěděli nejdůležitějšího???

„Klíčkem lze otevírat nejen zamčené dveře,

ale také krásné knížky a příběhy.“

A tak si svůj čtenářský kouzelný klíček si odnášely děti s sebou domů.

Děkujeme za krásné povídání a těšíme se na další setkání v knihovně.

 

Žáčci 2.B ZŠ Komenského

 

 

11.10.
Putování s Malým princem…

Putování s Malým princem…

11.10.2019 - 31.12.2019

Na tuto cestu by se spolu s Antoine de Saint – Exupérym měl vydat každý z vás. Je to cesta lásky, krásy a sebepoznání. Na tuto celoživotní výpravu se vydala celá 6. A.

V hodině českého jazyka jsme se zaposlouchali do hřejivých slov stejnojmenné audioknihy a přečetli si úryvek z knihy. Holky zaujaly půvabné ilustrace, kluky zase autorovy letecké výpravy. Prolistovali jsme různá vydání knihy a povídali si o tom, jak na nás kniha působí.

Následně jsme se vydali do místní knihovny na pracovní dopoledne s Malým princem. Stali jsme se lampáři, opilci, zeměpisci a králové…  Přemýšleli jsme, jaká by měla být ta naše vlastní planeta.

Vše uzavře ve středu 16.10.  divadelní představení inspirované knížkou Malý princ.

A všichni už víme, že co je nejdůležitější je okem neviditelné…

 

11.10.
Velký úspěch „ekomláďat“

Velký úspěch „ekomláďat“

10.10.2019 - 31.12.2019

Dvě družstva složená z vybraných žáků naší školy vyrazila dne 9. 10. 2019 soutěžit v (nejen) přírodovědné soutěží „Ekomládě“. Akci pořádala Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice a jednalo se již o 18. ročník této soutěže. Za naši školu se rozhodli poměřit své vědomosti žáci vybraní z celého druhého stupně. První tým tvořili někteří žáci šestých a sedmých tříd a druhý tým byl složen z žáků z 8. a 9. ročníku. Jednotlivá stanoviště soutěže byla různorodá a tak se uplatnil opravdu každý člen soutěžního družstva. Vše se neslo v přátelském duchu a myslím, že mohu za všechny zúčastněné říci, že jsme si soutěžní dopoledne užili. Velká gratulace patří potom týmu 6. a 7. tříd – jmenovitě: Sabině Janouškové, Štěpánce Bartošové, Vladimíru Hamplovi a Nikole Víchové, kteří získali báječné PRVNÍ MÍSTO! Na vítězném dortu jsme si pak pochutnali společně i s družstvem starších žáků, kteří se snažili neméně a jejich výkon nebyl špatný, leč v početné konkurenci na stupně vítězů nedosáhli. Za osmé a devátou třídu nás reprezentovali: Matěj Pilař, Tereza Tomášková, Michal Klouček a Sára Kárová. Všem zúčastněným a také pořadatelům tohoto soutěžního dopoledne patří velký dík a budeme se těšit zase za rok na dalším ročníku „Ekomláděte“ na viděnou!

10.10.
Spolupráce v rámci projektu “Svoboda”

Spolupráce v rámci projektu “Svoboda”

9.10.2019 - 31.12.2019

Krásná spolupráce v rámci projektu "Svoboda" Od začátku letošního školního roku je naše škola zapojena do projektu "Svoboda". Již od září pilně připravujeme děti na závěrečné vyvrcholení projektu, které proběhne 15.listopadu. V naší škole si žáci mohou prohlédnout výstavu, která přibližuje život před třiceti lety. Také poctivě plní kvítzové otázky, které jsou každý týden aktualizovány. Dnes jsme se o výstavu i kvíz podělili i s žáky devátých ročníků z Habru. V rámci projektu jsme pozvali žáky devátých tříd z ostatních základních škol na malou návštěvu. Návštěvníky čekala prohlídka výstavy dobových předmětů s výkladem. Během povídání mohli nasát poslední potřebné informace, které vzápětí využili do kvízu, který obsahoval třicet zaludnych otázek. Všichni se snažili vybrat správné odpovědi za doprovodu písniček předrevolučního období. Sladkou odměnu si odnášeli nakonec všichni. A určitě se stihli dozvědět i něco nového. Strávili jsme společně pěkné chvilky, které jsme ukončili slosováním kvízů a tři šťastlivci si odnášeli ještě malý bonus. Za milou návštěvu děkujeme devítkám z Habru a samozřejmě jejich vyučujícím. Těšíme se na další spolupráci 

09.10.
Čtenářská soutěž

Čtenářská soutěž

8.10.2019 - 31.12.2019

Čtenářská soutěž Dne 8. října vybraní žáci 2. stupně doprovodili prvňáčky na besedu se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Beseda byla určena především pro malé čtenáře, ale starší děti se aktivně besedy účastnily a předvedly s paní spisovatelkou dokonce zdařilou divadelní scénku. Starší žáci vyrazili do knihovny především proto, aby se s paní spisovatelkou osobně seznámili a vybrali si knížky, ze kterých budou číst dětem v mateřských školách. Naše škola se totiž zapojila do projektu, který pořádá MAS Podchlumí a do konce prosince děti půjdou do vybrané školky číst malým dětem. Budou tak rozvíjet vztah ke čtení nejen u sebe, ale i u budoucích školáků. Na společné chvíle ve školce se již nyní děti moc těší.

08.10.
Týden 30. 9. - 4. 10. 2019 patřil intenzivnímu kurzu anglického jazyka.

Týden 30. 9. - 4. 10. 2019 patřil intenzivnímu kurzu anglického jazyka.

7.10.2019 - 31.12.2019

Žákyně a žáci 9. ročníku pracovali pod vedením amerického rodilého mluvčího. Zdokonalovali se v konverzaci a pracovali společně na nejrůznějších úkolech. Kurz hodnotili jako velice přínosný, zajímavý and very funny. 

07.10.
2.A + 2.B Dopoledne pro předškoláky z MŠ Pod Lipou

2.A + 2.B Dopoledne pro předškoláky z MŠ Pod Lipou

4.10.2019 - 31.12.2019

 Čtvrtého října přijali naše pozvání předškoláci z mateřské školy Pod Lipou. Společně jsme se setkali ve Smetanových sadech. Pro předškoláky jsme nachystali několik úkolů. Na jejich plnění dohlíželi druháčci a každý si našel nového kamaráda ze školky. Společné dopoledne nám rychle uteklo. Úkoly všichni splnili na jedničku. Na památku jsme se společně vyfotili a předali jsme předškoláčkům diplomy a sladkou odměnu.

Děkujeme za milé setkání. Těšíme se na dalším setkání v listopadu, tentokrát u nás v základní škole.

             

 

04.10.
Žáčci 2. A

Žáčci 2. A

4.10.2019 - 31.12.2019

Dne 2. října se žáci 2. A byli podívat v našem nově zrekonstruovaném muzeu.

Provázel je pan Bičiště z městského úřadu.

Ukázal nám všechny místnosti s novými expozicemi.

Žáky nejvíce zaujala výstava 100 let skautingu, kde si mohli vyzkoušet různé skautské aktivity.

V muzeu se nám moc líbilo.

04.10.
2.B Muzeum Hořice + 100 let SKAUTINGU v Hořicích

2.B Muzeum Hořice + 100 let SKAUTINGU v Hořicích

3.10.2019 - 31.12.2019

Prvního října jsme se vypravili do Muzea na hořickém náměstí. Prohlédli jsme si prostory muzea. Dozvěděli jsme se nemálo o historii našeho muzea a zároveň o historii těžby pískovce, jeho zpracování akamenosochařské tradici zdejšího regionu. 

Muzeum jsme prozkoumali opravdu důkladně a nevynechali ani půdu či sklep. 

Vše, co šlo vytáhnout, osahat, zatočit či rozsvítit,jsme důkladně otestovali…a že jsme se u toho nasmáli. 

Městské muzeum a Junák Hořice v těchto dnech uspořádali výstavu 100 LET SKAUTINGU V HOŘICÍCH. Ani tam jsme nemohli chybět, a takděti měly jedinečnou příležitost poznávat bylinky podle vůní, chytat ryby na prut, narovnat dříví na ohniště, otestovat postele v chatičce, poznávat stopy zvířat, vyzkoušet skautské klobouky i šátky, … prostě zábava, učení a poznávání v jednom.

Velký dík patří našemu průvodci (krotiteli dravé zvěře ve zkoumání) Pavlovi Bičiště. A ještě větší dík všem pracovníkům muzea a hořickým Skautům. 

Děkujeme za krásný zážitek a těšíme se na další návštěvy. 

 

 

 

 

 

03.10.
Respektujeme planetu - RECYKLUJEME

Respektujeme planetu - RECYKLUJEME

3.10.2019 - 31.12.2019
Středa 2. 10. 2019 patřila tradičnímu projektu - RECYKLACE.
Naše škola se pravidelně zaměřuje na sběr starého papíru. Letošní akce nám vynesla téměř 10 tun. Děkujeme všem rodičům i žákům za podporu a pomoc. Těšíme se na další podobný projektový den, tentokrát však za lepšího počasí.
03.10.
Plavecká soutěž měst

Plavecká soutěž měst

1.10.2019 - 31.12.2019

2. 10. 2019 Plavecký bazén Hořice

Jako jediná ze všech hořických základních škol jsme se jako každoročně zúčastnili Plavecké soutěže měst. Každý z borců uplaval volnou technikou 100 metrů. A bylo se na co se dívat. Plavecké výkony byly kvalitní, nasazení i chování našich dětí příkladné. Rodiče v hledišti i kamarádi si vzájemně vytvořili výbornou atmosféru.

Všem plavcům velké díky a za rok znovu!

 

01.10.

Září v první třídě.

30.9.2019 - 31.12.2019

Září, září, na léto jde stáří…zpívají pánové Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř ve své písničce.

Září byl pro prvňáčky měsícem, ve kterém se seznámili s novými kamarády a paními učitelkami, s prostředím třídy, školy i jejího okolí.

Zúčastnili se sportovních akcí i výstavy zvířat. A především se s chutí pustili do učení. Již nyní znají pět nových písmenek, seznamují se se slabikami, vyprávějí příběhy, procvičují počítání, malují, cvičí, tvoří, učí se hodnotit svoji práci… V hodinách plných her a zábavných činností získávají nové poznatky. Stali se pilnými školáčky.

30.09.
Malíři z 2.B

Malíři z 2.B

25.9.2019 - 31.12.2019

Pondělní počasí nám přálo a tak jsme mohli vyrazit o pracovních činnostech do Smetanových sadů. Za úkol bylo zaplnit malířskou paletu v duchu PODZIMU.
Úkolu se všichni ujali svědomitě a palety se plnily listy, kaštany, bukvicemi, houbami,...Krásná hodina v přírodě nám utekla. Nadšení a nálada výborná. 

25.09.
Projekt "Svoboda"

Projekt "Svoboda"

19.9.2019 - 31.12.2019

Naše škola se zapojila do společného projektu hořických základních škol s názvem SVOBODA, věnovanému 30. výročí sametové revoluce Akce by měla žákům přiblížit, co přinesl do Československa návrat svobody a demokracie a jakými změnami Česká republika za 30 let od sametové revoluce prošla. Proto na samém začátku letošního školního roku odstartovala  vědomostní soutěž pro žáky II. stupně nazvaná RETRO KVÍZ, věnovaná životnímu stylu před 30 lety.  Jaká byla móda? Co se používalo v domácnosti? S čím si tehdejší děti hrály? Žáci se  mohou ptát, hledat, zjišťovat ….  Nápovědou na 30 otázek může být i dobová výstava na chodbách školy s názvem „Tajemství starého kufru“. Retro odměnu získají tři nejlepší „badatelé“  

19.09.
DRUHÉ TŘÍDY ZŠ HOŘICE KOMENSKÉHO V MUSEU CZECH ROAD RACING

DRUHÉ TŘÍDY ZŠ HOŘICE KOMENSKÉHO V MUSEU CZECH ROAD RACING

18.9.2019 - 31.12.2019

Druháci ze ZŠ Komenského využili možnost prohlédnout si 10. září zatím ještě kompletní expozici historických motocyklů na hořickém zámku. Viděli přes 30 závodních speciálů a mnoho dalších motoristických věcí.

Kluci prozkoumali kombinézy jezdců. Popovídali jsme si, jak jezdce chrání nejen oblečení,

ale i helma. A hlavně zjistili, od kdy tento sport patří k historii našeho města.

Nádherná výstava, druháci nadšení, …

Děkujeme za krásný zážitek!

 

18.09.
Projekty ESF
 • Projekt Rubikon
 • Meteorologie jako cesta k přírodním vědám
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Informace o probíhajících grantech
 • Učíme digitálně
 • Šablonami k podpoře výuky na ZŠ Hořice
 • Manuální zručnost žáků
Počasí v Hořicích
Aktuální stav počasí v Hořicích
Důležité termíny
Zdobení stromečku

Zdobení stromečku

30.11.2019 - 5.1.2020
 Jako jedni z prvních jsme se 27. listopadu pustili do zdobení vánočního stromečku na hořickém náměstí.Děkuji žákům deváté třídy za pomoc s výrobou oz  
30.11.
Účast na projektech
Žádné záznamy
Nástěnka dokumentů

Zápis dokument 2

Zápis dokument 2

Zápis - dokument 1

Zápis - dokument 1

ZŠ Hořice
Komenského 338
508 01 Hořice
493620043, 493623640

Tel.: 777 913 756
E-mail: hospodarka@zshorice.eu
Datová schránka: 3jimkqt
IČO
: 708 925 47

 

KONTAKT na pověřence školy:

Mgr. Pavla Marková, MBA

pmarkova@toppriority.cz

Základní škola Hořice, Komenského - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz