banner
Masopust

Masopust

Lyžařský výcvik

7.A+7.B

Maďarsko

2018

Slavnostní vyhlášení nejlepších výtvarníků

9. třída

O naší škole

vloženo 28.12.2020

Usnesením  vlády  ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377

se ode dne 27. prosince od 00:00 hod. do dne 10.ledna 2021 do 23:59 hod. omezuje provoz základních škol.

-zakazuje se osobní přítomnost žáků na základní škole s výjimkou:

 

 

žáků 1. a 2. ročníku základní školy, kteří se budou vzdělávat prezenčně

 • výuka   1. třída do 11,30 hodin
 • výuka   2. třída do 11,45 hodin

provozu školní družiny pro tyto žáky,  za podmínky, že v oddělení budou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Rozdělení oddělení:

 • 1. třída – M. Sůvová, A. Ježková
 • 2. třída – J. Krausová

Ráno všichni žáci vstupují do školy přes školní družinu 7,00 – 7,45 hodin.tj. vstupem II. stupně. Vchod do I. stupně bude uzamčen.

individuální konzultace (pouze jeden žák, jeden pedagogický pracovník a popř. zákonný zástupce žáka)

 

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Všichni žáci a pracovníci jsou ve školní budově a při všech činnostech jsou povinni nosit roušky.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen se souhlasem ředitele školy.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

vloženo 22.12.2020

 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021

vám přejí žáci a učitelé ZŠ Komenského, Hořice

-------------------------------------------------------------------------------------------

vloženo 16.12.2020 

Dny 21. prosince a 22. prosince 2020 se pro žáky základních škol stanoví jako volné dny.

Od 23.12.2020 začínají zimní prázdniny.

Nástup do školy je  v pondělí 4.ledna 2021.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9.4.2020

Kontakt na školní metodičku prevence: kirchhofovamichaela@komenskeho.onmicrosoft.com

 

Situace ve školách po pandemickém přerušení pravidelné školní docházky aneb důležitost primární prevence

https://www.osprch.cz/ nebo https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikoveho-chovani/ostatni-prevence-rizikoveho-chovani

 

Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení Královéhradeckého kraje 1/2020

Odkazy pro učitele, žáky i rodiče na zopakování pravidel pro bezpečné užívání kybernetického prostoru a jak mluvit s dětmi o koronaviru.

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/zpravodaj-prevence-rizikoveho-chovani-1-2020/all

 

Kontakty na organizace v oblasti prevence působící v Královéhradeckém kraji

https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikoveho-chovani/adresar-metodiku-prevence-a-sit-sluzeb-dalsich-poskytovatelu-prevence

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Pomůže příručka i komiks!

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Speciálně pro naše české prostředí vznikla příručka "Koroňák není kamarád!", která pomůže dospělým toto téma s dětmi lépe komunikovat.

http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

 

Jak zvítězit na drakem koronavirem

Omalovánková pohádka pro děti o tom, jak můžeme společně porazit draka Korona.

https://chranimnejslabsi.cz/soubory/jak-zvitezit-nad-drakem-koronem.pdf

 

Ministerstvo vnitra

Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem

Jak o koronaviru mluvit s dětmi? Co dělat doma s dětmi? Co pomáhá?

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

 

Koroňák není kamarád! (brožura pro práci s dětmi)

Co odláká Koroňáka? (komiks)

Jak pomoct dítěti překonat strach z koronaviru.

Jak mluvit s dětmi.

Aktivity dětí se seniory: "Babí, dědo, pojďte si hrát."

Jak vysvětlit dítěti hospitalizaci blízké osoby.

Jak si poradit se situaci, kdy jeden z rodičů zůstal v zahraničí.

Když má někdo blízký koronavirus.

Doporučení pro učitele .

Strach a obavy u dětí (leták).

Říkanky pro děti.

Mytí rukou s básničkou.

Informace ČT-Déčko (videa a doporučení).

Vše na: https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

 

Koronavirus COVID 19 - Doporučení pro psychology související s koronavirem

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-psychology-souvisejici-s-koronavirem.aspx

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Doporučení či odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v období epidemiologické hrozby COVID-19, které MPSV zodpovídá zástupcům krajů či dalším aktérům.

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialne-pravni-ochrana-deti1

 

Ministerstvo zdravotnictví

Linka psychické pomoci

Ministerstvo zdravotnictví spustilo pod číslem 1212 linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci

s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.

 

Koronavirus

Aktuálně o koronaviru, důležité kontakty a odkazy, otázky a odpovědi, materiály ke stažení, pro zaměstnance a zaměstnavatele apod.

https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Státní zdravotní ústav

http://www.szu.cz/tema/prevence/prevence-a-hygienicka-opatreni-proti-sireni-onemocneni-pokud

 

Ostatní:

Jak hovořit s dětmi o koronaviru - letáky pro děti, i pro pečovatele

http://www.pravonadetstvi.cz/aktuality/jak-hovorit-s-detmi-o-koronaviru-letaky-pro-deti-i-pro-pecovatele.html

 

Koronavirus: jak s dětmi doma situaci zvládnout?

https://blog.linkabezpeci.cz/koronavirus-jak-s-detmi-doma-situaci-zvladnout/?fbclid=IwAR3QAkZHyXsbZXxfP5XBZD3RxB6OOCJymEpEKkR-cBqHP_X4QTTye0QKB2M

 

PROSTOR PRO, o.p.s.

Náměty pro preventivní práci pedagogů.

https://bit.ly/3c4Ip3x

 

SEMIRAMIS

Spolupracující organizace s naší školou v oblasti prevence rizikového chování

http://www.os-semiramis.cz/os-site/

  

 

Priority naší školy

Naše škola se kromě výuky podle školního vzdělávacího programu zaměřuje na několik základních priorit, které považuje za klíčové:

 • učíme interaktivně
 • zdokonalujeme vzdělávací proces v souladu s výsledky dosaženými ve vědě
 • uplatňujeme moderní pedagogické přístupy
 • chceme zvýšit finanční gramotnost žáků
 • klademe důraz na čtenářské a komunikativní dovednosti žáků
 • zabýváme se multikulturní, mediální a polytechnickou výchovou
 • angličtinu vyučujeme již od 1. ročníku
 • podporujeme projektové vyučování
 • organizujeme množství výletů, pobytů v přírodě, a lyžařský výcvik
 • otevřeně komunikujeme a přistupujeme vstřícně ke všem
 • zakládáme si na a úzké spolupráci s rodinou
 • zúčastňujeme se mnoha sportovních, kulturních i vědomostních soutěží
 • individuálně pečujeme o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Naši učitelé a ostatní zaměstnanci se snaží vytvářet dobrou pracovní atmosféru a dobré mezilidské vztahy, což jsou velice důležité podmínky pro kvalitní činnost školy a neustálé zvyšování její prestiže.

Aktuálně
To byla jízda

To byla jízda

14.1.2021 - 15.3.2021

Hezké počasí na chvíli vylákalo druháčky od učení na čerstvý vzduch a jiskřivý sníh. Bobování, sáňkování, „závody spřežení“… Smíchu bylo všude plno. Můžete nahlédnout do fotogalerie

14.01.
Advent ve druhé třídě

Advent ve druhé třídě

18.12.2020 - 31.3.2021

Adventní kalendář bývá plný dobré čokolády, u nás ve třídě obsahoval tajná slova, která jsme hádali podle pantomimy. Užili jsme si při ní plno legrace. Tvořili jsme adventní věnečky, vánoční přání, andílky… Páteční besídku jsme zahájili vánočním příběhem. Nemohly chybět zvyky jako krájení jablíčka, házení pantoflem, pouštění lodiček, k tomu mlsání cukroví, rozbalování dárků a hry. Potom jsme vyrazili na putování za pohádkou s naší paní knihovnicí. Den nám utekl jako voda a než jsme se rozešli domů, popřáli jsme si navzájem krásné Vánoce.

 

18.12.
Elektrizující hodina fyziky

Elektrizující hodina fyziky

4.12.2020 - 31.3.2021

V pátek 4.12. na naší škole v deváté třídě proběhlo zpestření hodiny fyziky díky odborníkům z infocentra ČEZ. Přes platformu Teams byla pro žáky připravena prezentace na obnovitelné zdroje energie, virtuální prohlídky vybraných elektráren a závěrečná soutěž s odměnou. Dozvěděli jsme se základní principy výroby elektrické energie. Pomocí simulace jsme viděli, jak pracují tři druhy turbín. Zajímavé byly názorné fotografie Francisovy turbíny ve vodní elektrárně Hučák. Podívali jsme se virtuálně do Štěchovické elektrárny či do větrné elektrárny v Janově. Na závěr byl nejbystřejší posluchač odměněn dárkem od společnosti ČEZ. Tipnete si, co je srdcem každé elektrárny?


04.12.

Advent

1.12.2020 - 22.3.2021

Advent – to je období rozjímání, příprav na příchod Vánoc, je to čas zvyků, tajemství, očekávání a radosti. Prostory školy se postupně oblékly do vánočního hávu. Připomínání adventních zvyků se v naší škole dodržuje již mnoho let. Letos jsme nemohli uspořádat naši každoroční tradici dne otevřených dveří spojených s tvůrčími dílnami. Vánoční atmosféru jsme si tedy užili ve svých třídách při tvoření vánočních dekorací, ozdob, přání, při poslechu koled a pečení perníčků. V pátek jsme zakončili školní předvánoční období besídkou.

 

01.12.
3.B je zpět

3.B je zpět

30.11.2020 - 4.3.2021

3.B je zpět ... ve škole Jsme zpět v akci ... po dlouhém odloučení jsme opět spolu    	</div>
  <div class=

30.11.
První a druhá třída zpátky ve škole

První a druhá třída zpátky ve škole

18.11.2020 - 31.1.2021

První a druhá třída  se 18. listopadu vrátila po několika týdnech zpátky do školy. Děti se velice těšily na své kamarády, na učení a především na to, že můžeme být všichni spolu. V prvních dnech si společně sdělovaly svoje zážitky a zbyl i čas na učení. Nezahálíme, čteme, píšeme, počítáme...

Nahlédněte do nové fotogalerie, jak se nám daří.

18.11.
Projekty ESF
Počasí v Hořicích
Aktuální stav počasí v Hořicích
Důležité termíny

Školní družina telefony

1.12.2020 - 1.8.2022
  Ježková     777 913 096 Krausová  702 716 294 Sůvová     608 394 877
01.12.
Účast na projektech
Žádné záznamy
Nástěnka dokumentů

žádost o vyšetření dítěte - vyplňuji rodiče

žádost o vyšetření dítěte - vyplňuji rodiče

Žádost o uvolnění žáka

Žádost o uvolnění žáka

ZŠ Hořice
Komenského 338
508 01 Hořice
493620043, 493623640

Tel.: 777 913 756
E-mail: hospodarka@zshorice.eu
Datová schránka: 3jimkqt
IČO
: 708 925 47

 

KONTAKT na pověřence školy:

Mgr. Pavla Marková, MBA

pmarkova@toppriority.cz

Základní škola Hořice, Komenského - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz