Projekty ESF


ESF
 
Informační nástěnka - aktuality
změny v rozvrhu
 

Indiánské odpoledne pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
Zveme všechny budoucí prvňáčky na hravé odpoledne a současně jejich rodiče na informativní schůzku dne 13.5.2014 od 16:00.

Marie Modřická, Lenka Černá, 20.04.2014

příloha 
   

Program ZDRAVÉ ZOUBKY v 1. třídách
V rámci programu jsme se seznámili se správnou péčí o naše zuby. Shlédli jsme pohádkový příběh s Hurvínkem. Naše pozvání přijala dentální hygienička paní Jana Havlová, která nám názorně předvedla, jak správně čistit zuby a proč. Tímto jí děkujeme. Na závěr děti obdržely drobné dárky.

učitelky 1. tříd, 07.04.2014

fotogalerie
   

Vítání jara
Vynesli jsme zimu z města. „Jaro už je mezi námi, ať je zima za horami.“

učitelky I.stupně, 02.04.2014

fotogalerie
   

Projekt Voda
Ve 3.třídě proběhl ke Dni vody projekt "Putování s kapkou vody" a "Vodníkovy sludánky". Třeťáci se proměnili v pramínkové víly a skřítky. Prokazovaly znalosti o ochraně vody, jejím využití, zdrojích a jiné dovednosti. Vyrobili si čepici a za své znalosti dostávali pentličky, které si na čepici připevnili.

Baňacká 3.r., 27.03.2014

fotogalerie
   

Zimní dekorace
V soutěži o nejlepší zimní dekoraci, která byla vyhlášena ve 3. oddělení ŠD, zvítězil Tomáš FIKAR ze třídy 2.B. Obdržel diplom a cenu.

Jaroslava Fišerová, 26.03.2014

fotogalerie
   

Světový den vody na prvním stupni
O světovém dni vody už všechno ví i kluci a holky z prvního stupně!

učitelky l. stupně, 22.03.2014

fotogalerie
   

Učení nás baví
Třeťáci se ve škole nenudí. Zkoumají svět kolem sebe.

M. Baňacká, 3.tř., 12.03.2014

fotogalerie
   

Masopustní karneval
Páteční den jsme zahájili v maskách. Děti prošly průvodem celou školu a na závěr si v pohybové místnosti zatančily.

ucitelky I.stupně, 10.03.2014

fotogalerie
   

Gustav Bubník na Komendě
Byli hrdinové. Dvojnásobní mistři světa v ledním hokeji z let 1947 a 1949. Roku 1950 měli v Londýně obhajovat mistrovský titul. Do Anglie ale už českoslovenští hokejisté nedorazili. Celé mužstvo bylo zatčeno a ocitlo se v "postavení mimo hru". Následovaly týdny ponižování, mučení a vydírání ze strany StB. Proč k tomu došlo, jak se všechno odehrálo a jaké byly další osudy mladých sportovců, nám přišel do školy vyprávět pan Augustin Bubník. Beseda byla velmi zajímavá a přínosná. Vždyť co dá dětem víc - školní výklad nebo setkání s pamětníky?

Bc. Ilona Doležalová, 04.03.2014

fotogalerie
   

Zdravá pětka
V projektu "Zdravá pětka" se děti celého I. stupně seznámily se základy zdravého stravování a zdravého životního stylu.

učitelky 1. stupně, 03.03.2014

fotogalerie
   

ZOH Soči 2014
Na dva týdny se naše škola proměnila v klub fandící našim olympionikům. Ve všech třídách proběhly projektové dny.

učitelky I. stupně, 28.02.2014

fotogalerie
   

Čtení pomáhá
… to dobře ví všichni ti, kteří znají tento charitativní projekt nebo se ho aktivně účastní. Vždyť co je jednoduššího než přečíst knížku, vyplnit test a někomu tím pomoci? Své o tom vědí žáci naší školy, které tento projekt oslovil. Rozhodli se zúčastnit a odeslali celkem 210 úspěšných testů. Stali se tak velmi úspěšnými řešiteli, kdy testovali svoje znalosti, ale také pomáhali Muzeu knihařství v Rožďalovicích. Za odměnu budou mít možnost toto muzeum zdarma navštívit. Tak co, přidáte se k nám?

Bc. Ilona Doležalová, 19.02.2014

   

Námořnický zápis do první třídy!
Podívejte se, jak si budoucí prvňáčci zahráli na námořníky! S palubní vstupenkou a mapou v ruce hravě propluli všemi zastávkami na ostrovech s úkoly. Už se těšíme, až společně vyplujeme do první třídy. Milí budoucí prvňáčkové, vítejte na palubě „Komendy“!

Marie Modřická, 23.01.2014

fotogalerie
   

Doplnění informace k zápisu
Vážení rodiče, z hlediska správního řízení při přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání na naši školu, je třeba vyplnit prohlášení k zápisu, jehož text najdete v sekci"Informace pro rodiče". Děkujeme za pochopení

ŘŠ, 13.01.2014

   

Pozvánka na zápis do prvních tříd
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad, tzn. že zapsány budou děti, které se narodily do 31.8.2008. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2014 do konce června 2015, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce 2014/2015, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2008 do konce prosince 2008 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum), podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2009 do konce června 2009 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. K zápisu se dostaví také děti, kterým byla v loňském roce odložena povinná školní docházka. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května 2014, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 stanoví školské obvody spádových základních škol zřizovaných městem Hořice (v příloze). Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Rodiče či jiní zákonní zástupci, kteří přijdou s dětmi k zápisu, si přinesou rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz!

Marie Modřická, 04.01.2014

fotogalerie
   

Adventní ladění - ŠD 3. oddělení (1.B + 2.B)
Začátek listopadu jsme ve 3. oddělení ŠD věnovali nácviku a výrobě indických ozdob, kdy děti pracovaly s vlnou a špejlemi. Po indických ozdobách jsme se už zaměřili na mikulášské přípravy. Děti kreslily, vystřihovaly, lepily, zdobily (používali jsme knoflíky, umělá očka, vyražené stromečky, andělíčky, vločky). Vyrobili jsme Mikuláše, různé čerty, mikulášské ponožky. Dobu adventu jsme trávili výtvarnými a pracovními činnostmi. Vyráběli jsme vánoční ozdoby, vánočně zdobené stromečky, Ježíšky, vánočně laděné domečky, vánoční přáníčka. Nazpaměť se děti naučily dětské básničky: Mikuláš, Kapr, Vánoce. Ve vyhlášené soutěži o nejlepší adventní dekoraci se umístili: 1. Lukáš a Matěj Andrlovi 2. Jiří Šturma 3. Tomáš Fikar Jmenovaní obdrželi diplomy a ceny. Během prosince jsme navštívili také dvě různé vánoční výstavy v Hořicích. Krásné Vánoce 2013 a šťastný nový rok 2014 přeje 3. oddělení ŠD.

Fišerová Jaroslava, 21.12.2013

fotogalerie
   

Stromeček pro zvířata
Děti z prvních tříd vyrazily do lesa ozdobit stromeček pro zvířátka.

učitelky 1. tříd, 19.12.2013

fotogalerie
   

Vánoční dílny
Advent na naší škole začal vánočními dílnami.

učitelky I. stupně, 16.12.2013

fotogalerie
   

Adventní výlet I. stupně
Tentokrát jsme se vydali do Chlumce nad Cidlinou na zámek Karlova Koruna. Seznámili jsme se s oslavou Vánoc v různých zemích světa. Už víme, kdo je Ježíšek, Befana, Santa ...

učitelky I. stupně, 16.12.2013

fotogalerie
   

Vánoční čtení
K vánočnímu ladění patřila i podvečerní knihovna. Čekal na nás Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána, spisovatel Miloš Macourek, paní Stáňa, pan starosta i místostarosta a kytaristky.To byla mela a legrace. I sníh padal. Dokonce jsme napsali i Ježíškovi.

učitelky druhých tříd, 14.12.2013

fotogalerie
   

Advent ve 2. oddělení ŠD
Děti ze II. oddělení ŠD ( 2.A + 3. tř.) se seznamovaly se zvyky v předvánočním adventním čase. Už od podzimu se těšily a vyráběly si různé výrobky. Dověděly se, kde a jak ve světě slaví Vánoce a jak se Ježíšek různě nazývá. Vyrobily si svícen, který ozdobí vánoční stůl a spoustu dalších ozdob a přáníček. Na Ježíška se těšíme a přejeme všem hezké Vánoce.

A. Ježková, 12.12.2013

fotogalerie
   

Adventní vystoupení
Děti z I. stupně naší školy zahajovaly letošní adventní trhy na náměstí. Zazpívaly, přednesly básničky, zahrály na hudební nástroje a všechny nás naladily na předvánoční čas.

učitelky I. stupně, 09.12.2013

fotogalerie
   

Návštěva voňavé výstavy v muzeu
Ve dnech 12. - 14. listopadu žáci 1. stupně navštívili muzeum. Tentokrát je pan Vostřez seznámil s technikou výroby ozdobných perníčků. Pan Kvapil dětem předvedl, jak se vyřezávají formy pro výrobu perníčků. Muzeum bylo plné dřevěných forem i vůně. Děti si samy vytvořily svůj perníček, který si odnesly domů spolu s voňavým zážitkem.

učitelky 1. stupně, 18.11.2013

fotogalerie
   

Barevný podzim ve ŠD - 3. oddělení (1.B + 2.B)
Školní rok 2013/2014 jsme ve ŠD zahájili výtvarnými činnostmi, které se týkaly pohádkového Rumcajsova týdne spojeného s 23. ročníkem Festivalu Jičín - město pohádky, letos na téma MLÝNY. Děti se seznámily s pohádkovými zákony, se jmény Václav Čtvrtek a Radek Pilař. Naučily se také nazpaměť básničku o Rumcajsovi. Po pohádkovém týdnu byla činnost 3. oddělení zaměřena na plnění Projektu "Jak voní podzim". Děti výtvarně zpracovávaly některé podzimní plody (jablka, hrušky, houby), sbíraly barevné podzimní listí, žaludy, šípky, kaštany, šišky a další přírodniny, které pak použily na své výrobky. Z vylisovaných barevných listů děti sestavovaly a lepily panáčky Podzimáčky. Děti ze 2.B se věnovaly papírovému tkaní (ježci, traktory). Naučili jsme se básničky o podzimu i o ježcích. Ve školní družině jsme si vyprávěli nejen o podzimu, ale i o podzimních plodech s léčivými účinky (šípek, dřín obecný, rakytník řešetlákový). Děti 3. oddělení si také zasoutěžily v procvičování smyslů, když poznávaly plody podzimu nejen zrakem, ale i hmatem (šípky, žaludy, ovoce, šišky, kaštany, plody rakytníku řešetlákového, plody plané růže ). Konec října jsme věnovali svátku Halloween. Děti se seznámily s tradicí a symboly. V prostorech ŠD (2.B) proběhla výstava podzimních výrobků. Soutěž o nejlepší podzimní výrobek vyhráli : 1. místo : Lukáš a Matěj Andrlovi (1.B) 2. místo : Michaela K"ornerová, Jiří Šturma (2.B) 3. místo : Tomáš Fikar (2.B) Vítězové obdrželi diplomy a ceny.

Fišerová Jaroslava, 08.11.2013

fotogalerie
   

Podzimní tvoření
Podzim je plný barev a vůní. Děti se svými maminkami, babičkami... se nechaly inspirovat a vytvořily plno krásných podzimních výtvorů. Podívejte se.

učitelky 1. stupně, 01.11.2013

fotogalerie
   

Indiánský den v 1. třídách
Žáci prvních tříd se při učení písmene I proměnili v Indiány. Zahráli si indiánské hry, vyrobili čelenku a náhrdelník, přečetli indiánskou pohádku a řešili indiánské kvízy.

učitelky 1. tříd, 23.10.2013

fotogalerie
   

Kvízové setkání s mateřskými školami
Podzimní setkání s předškoláky mateřských škol se stává tradicí. Budoucí školáky čekal kvíz, diplom i sladká odměna.

Marie Modřická, Lenka Černá, 12.10.2013

fotogalerie
   

Kouzelný svět pohádek
Tento týden jsme byli hned dvakrát v knihovně. V úterý podvečer se nám otevřel Kouzelný svět pohádek Václava Čtvrtka a ve středu ráno nás čekalo Klíčování.

Marie Modřická, Lenka Černá, 06.10.2013

fotogalerie
   

Elektrárna Opatovice
Dne 30.9. se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili exkurze do uhelné tepelné elektrárny v Opatovicích nad Labem. Žáci byli seznámeni s výrobou el. energie, dalším využitím tepla a s problematikou odsíření elektrárny – oddělení škodlivých látek – vznik sádrovce a jeho další využití ve stavebnictví. Z nedaleké Kunětické hory potom porovnávali množství vypouštěných zplodin z elektrárny Opatovice a z elektrárny Chvaletice. Celá exkurze byla dotovaná z projektu Meteorologie jako cesta k přírodním vědám.

Kánský Michal, 05.10.2013

fotogalerie
   

Jak jsme se nenechali v 1. a 2. třídách vystrašit!
Tento týden bychom chtěli poděkovat tatínkovi Adámka Draštíka. Ten nás nenavštívil v prvních a druhých třídách sám! Přinesl nám ukázat šváby, strašilky, kudlanky, agamu, ještěrky, korálovku, lupenitky, sklípkany. Jak uvidíte na fotkách, vůbec jsme se nebáli!

učitelky prvních a druhých tříd, 28.09.2013

příloha fotogalerie
   

Keramika
V loňském školním roce jsme z keramické hlíny vytvořili dekorativní sluníčka, rybičky a ptáčky. A proč Vám dáváme vědět až teď? Maminka, p. Jirsová, nám naše výtvory přes léto krásně barevně doladila a vypálila. Děkujeme!

Marie Modřická, 27.09.2013

fotogalerie
   

Projekt Václav Čtvrtek
Nový školní rok zahájili třeťáci projektem - Spisovatelé našeho kraje. Postupně se seznámí se spisovateli, ilustrátory, divadelníky, hudebními skladateli, kteří se narodili, žili nebo působili v našem kraji. Začínáme v Jičíně - městě pohádek, kde na nás čekal první z nich - Václav Čtvrtek.

Baňacká M., 23.09.2013

fotogalerie
   

Vítání nových prvňáčků
V pondělí 2. 9. jsme slavnostně přivítali naše nové žáčky prvňáčky.

učitelky prvních tříd, 09.09.2013

fotogalerie
   
 
 
 
© CIS, Complete Internet Services,  tvorba www, seo optimalizace
Tiskopisy a přihláąky Zeptejte se nás Galerie žákovských prací