banner
Valentýn

14.2.

Strzegom

vzájemná spolupráce

Slavnostní vyhlášení nejlepších výtvarníků

9. třída

Maďarsko

2018

O naší škole

vloženo 10. 9. 2021 

Vážení rodiče,


na základě informace MŠMT nebude ve školách a školských zařízení od pondělí 13. 9. 2021 probíhat testování žáků.

 

Nadále dbáme na zvýšená hygienická opatření. Ve společných prostorách si žáci chrání dýchací cesty rouškou (respirátorem).

 

Dospělé osoby vstupují do budovy školy pouze v nezbytně nutných případech, stále i pro ně platí povinnost nošení respirátoru.

 

Informace k plaveckému výcviku: předběžné informace viz: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/na-kurzy-plavani-budou-moci-deti-z-jedne-skoly-bez-testu-a-omezeni-40371695

(Čekáme na oficiální pokyn MZ, MŠMT.)

 

 

S přáním pěkného dne

Mgr. Michaela Kirchhofová, ředitelka školy

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PLÁN AKCÍ vloženo 6. 9. 2021

Měsíc: ZÁŘÍ

Den

Datum

Třída

Čas

Akce

pondělí

6. 9.

 

 

plavání

čtvrtek

10. 9.

 

 

plavání

čtvrtek

10. 9.

 

 

Malý zpracovatel odpadů

pondělí

13. 9.

 

 

plavání

pondělí

13. 9.

 

8.15

Knihovna Hořice

středa 

15.9. 

9. A, 9. B 

 

Europe Direct, Mládež v EU 

čtvrtek

16. 9.

 

 

plavání

pátek

17. 9.

4. A, 4. B

8.15, 10.00

Knihovna Hořice

pátek

17. 9.

I. stupeň

 

Výstava chovatelů

pátek

17. 9.

9. A, 9. B

 

DEN PRO VÁS (Hradec Králové)

pondělí

20. 9.

 

 

plavání

čtvrtek

23. 9.

 

 

plavání

pondělí

27. 9.

 

 

plavání

čtvrtek

30. 9.

 

 

plavání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín

 

Vážení rodiče a milí žáci,

letošní prázdniny se pomalu blíží ke konci, a tak bychom Vás chtěli informovat o zahájení nového školního roku 2021/2022. Zahájení letošního roku bude ovlivněno zvýšenými epidemickými a hygienickými pravidly (nařízenými MZ a MŠMT) souvisejícími se šířením nemoci covid-19.

Zahájení školního roku proběhne ve středu 1. září 2021. Začátek vyučování je od 7:50 (pro nově nastupující prvňáčky platí 8:00). Vstup pro všechny žáky je vchodem II. stupně (kromě prvňáčků, viz informace níže).

Ukončení vyučování 1. 9. 2021 bude v 9:00 hodin.

 

Příchod do školy 1. září 2021

 

třídy

vchod

čas

pokyn

1. třída

I. stupeň

7:45 - 8:00 (zahájení)

Žák se 1. 9. 2021 netestuje.

2. - 5. třída

II. stupeň

6:30 - 7:50

Testování žáků firmou Safres Group s.r.o.

6. - 9. třída

II. stupeň

7:30 - 7:50

Bez přezutí odchod rovnou do tříd, kde proběhne společné samoodběrové testování.

 

Pro všechny (žáky a zaměstnance) platí následující protiepidemická pravidla:

Ve společných prostorách školy (ihned po vstupu do školy) je nutné mít zakryté dýchací cesty (rouška – pro žáky do 15 let, respirátor min. třídy FFP2 bez výfukového ventilu – pro ostatní).

U každého vchodu do školy a odchodu z šaten jsou dezinfekce, které je nutné použít.

Stanovené termíny pro preventivní testování:         

středa 1. září 2021 (všichni žáci kromě 1. třídy)

čtvrtek 2. září 2021 (pouze pro žáky 1. třídy)

pondělí 6. září 2021

čtvrtek 9. září 2021

1. – 5. třída se testuje prostřednictvím firmy Safres s.r.o. výtěrem z dutiny ústní (z vnitřní části tváře).

6. – 9. třída testuje neinvazivními antigenními testy určenými pro samoodběry z dutiny nosní

V případě nepřítomnosti žáka v testovací dny (nebo čas), je žák otestován neprodleně po příchodu do školy, a to neinvazivním antigenním testem určeným k samoodběru.

Po prodělání nemoci covid-19 (180 dní bezinfekčnost – lékařské potvrzení), při ukončeném očkování (14 dní po aplikaci očkovací látky – lékařské potvrzení) nebo testovaní žáka v odběrovém centru: Ag test (pro účely školy) a PCR ne starší 7 dnů informuje zákonný zástupce (nebo žák) třídní učitelku/ učitele s předloženým potvrzením. 

Do školy je omezen vstup ostatních osob (neplatí pro žáky a zaměstnance), v odůvodněných případech po společné domluvě bude vstup do budovy umožněn.

Zákonní zástupci žáků 1. třídy mohou do školy vstupovat za účelem vyzvednutí dítěte z družiny. Ostatní zákonné zástupce prosíme, aby čekali na své dítě před školou. 

Při vyučování můžou být ochranné prostředky dýchacích cest odloženy. Výjimkou jsou i přestávky na konzumaci jídla a pití v rámci třídy.

V každé třídě, na toaletách a při vstupu jsou k dispozici dezinfekce.

Ve škole se zvýší dezinfikování společných prostor.

Osobám s příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, …) je do školy vstup zakázán.

 

 

Děkujeme za respektování nařízených pravidel. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte ředitelství školy (reditel@zshorice.eu, 777 913 755, zastupce@zshorice.eu, 777 913 931).

 

 Informace PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 1. TŘÍDY a naše milé prvňáčky

Slavnostní zahájení proběhne ve středu 1. září 2021 v budově školy v ulici Komenského v 8:00 hodin. 

Před školou u vchodu do I. stupně na Vás bude čekat doprovod, který Vás dovede do pohybové místnosti, kde bude probíhat slavnostní zahájení.

Z důvodu protiepidemických opatření je doporučeno omezit vstup do škol. Proto Vás prosíme, aby prvňáčka doprovázely nejvýše dvě osoby.

Program, který je pro Vás připraven, skončí přibližně kolem 9:30 hodin.

 

Přejeme hezký zbytek prázdnin a těšíme se na Vás v nové školním roce.

 

 

 

 V Hořicích dne 30. 8. 2021                                        Mgr. Michaela Kirchhofová

                                                                                                    ředitelka školy

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

vloženo 28.12.2020

Usnesením  vlády  ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377

se ode dne 27. prosince od 00:00 hod. do dne 10.ledna 2021 do 23:59 hod. omezuje provoz základních škol.

-zakazuje se osobní přítomnost žáků na základní škole s výjimkou:

 

 

žáků 1. a 2. ročníku základní školy, kteří se budou vzdělávat prezenčně

 • výuka   1. třída do 11,30 hodin
 • výuka   2. třída do 11,45 hodin

provozu školní družiny pro tyto žáky,  za podmínky, že v oddělení budou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Rozdělení oddělení:

 • 1. třída – M. Sůvová, A. Ježková
 • 2. třída – J. Krausová

Ráno všichni žáci vstupují do školy přes školní družinu 7,00 – 7,45 hodin.tj. vstupem II. stupně. Vchod do I. stupně bude uzamčen.

individuální konzultace (pouze jeden žák, jeden pedagogický pracovník a popř. zákonný zástupce žáka)

 

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Všichni žáci a pracovníci jsou ve školní budově a při všech činnostech jsou povinni nosit roušky.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen se souhlasem ředitele školy.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

9.4.2020

Kontakt na školní metodičku prevence: kirchhofovamichaela@komenskeho.onmicrosoft.com

 

Situace ve školách po pandemickém přerušení pravidelné školní docházky aneb důležitost primární prevence

https://www.osprch.cz/ nebo https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikoveho-chovani/ostatni-prevence-rizikoveho-chovani

 

Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení Královéhradeckého kraje 1/2020

Odkazy pro učitele, žáky i rodiče na zopakování pravidel pro bezpečné užívání kybernetického prostoru a jak mluvit s dětmi o koronaviru.

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/zpravodaj-prevence-rizikoveho-chovani-1-2020/all

 

Kontakty na organizace v oblasti prevence působící v Královéhradeckém kraji

https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikoveho-chovani/adresar-metodiku-prevence-a-sit-sluzeb-dalsich-poskytovatelu-prevence

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Pomůže příručka i komiks!

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Speciálně pro naše české prostředí vznikla příručka "Koroňák není kamarád!", která pomůže dospělým toto téma s dětmi lépe komunikovat.

http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

 

Jak zvítězit na drakem koronavirem

Omalovánková pohádka pro děti o tom, jak můžeme společně porazit draka Korona.

https://chranimnejslabsi.cz/soubory/jak-zvitezit-nad-drakem-koronem.pdf

 

Ministerstvo vnitra

Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem

Jak o koronaviru mluvit s dětmi? Co dělat doma s dětmi? Co pomáhá?

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

 

Koroňák není kamarád! (brožura pro práci s dětmi)

Co odláká Koroňáka? (komiks)

Jak pomoct dítěti překonat strach z koronaviru.

Jak mluvit s dětmi.

Aktivity dětí se seniory: "Babí, dědo, pojďte si hrát."

Jak vysvětlit dítěti hospitalizaci blízké osoby.

Jak si poradit se situaci, kdy jeden z rodičů zůstal v zahraničí.

Když má někdo blízký koronavirus.

Doporučení pro učitele .

Strach a obavy u dětí (leták).

Říkanky pro děti.

Mytí rukou s básničkou.

Informace ČT-Déčko (videa a doporučení).

Vše na: https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

 

Koronavirus COVID 19 - Doporučení pro psychology související s koronavirem

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-psychology-souvisejici-s-koronavirem.aspx

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Doporučení či odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v období epidemiologické hrozby COVID-19, které MPSV zodpovídá zástupcům krajů či dalším aktérům.

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialne-pravni-ochrana-deti1

 

Ministerstvo zdravotnictví

Linka psychické pomoci

Ministerstvo zdravotnictví spustilo pod číslem 1212 linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci

s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.

 

Koronavirus

Aktuálně o koronaviru, důležité kontakty a odkazy, otázky a odpovědi, materiály ke stažení, pro zaměstnance a zaměstnavatele apod.

https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Státní zdravotní ústav

http://www.szu.cz/tema/prevence/prevence-a-hygienicka-opatreni-proti-sireni-onemocneni-pokud

 

Ostatní:

Jak hovořit s dětmi o koronaviru - letáky pro děti, i pro pečovatele

http://www.pravonadetstvi.cz/aktuality/jak-hovorit-s-detmi-o-koronaviru-letaky-pro-deti-i-pro-pecovatele.html

 

Koronavirus: jak s dětmi doma situaci zvládnout?

https://blog.linkabezpeci.cz/koronavirus-jak-s-detmi-doma-situaci-zvladnout/?fbclid=IwAR3QAkZHyXsbZXxfP5XBZD3RxB6OOCJymEpEKkR-cBqHP_X4QTTye0QKB2M

 

PROSTOR PRO, o.p.s.

Náměty pro preventivní práci pedagogů.

https://bit.ly/3c4Ip3x

 

SEMIRAMIS

Spolupracující organizace s naší školou v oblasti prevence rizikového chování

http://www.os-semiramis.cz/os-site/

  

 

Priority naší školy

Naše škola se kromě výuky podle školního vzdělávacího programu zaměřuje na několik základních priorit, které považuje za klíčové:

 • učíme interaktivně
 • zdokonalujeme vzdělávací proces v souladu s výsledky dosaženými ve vědě
 • uplatňujeme moderní pedagogické přístupy
 • chceme zvýšit finanční gramotnost žáků
 • klademe důraz na čtenářské a komunikativní dovednosti žáků
 • zabýváme se multikulturní, mediální a polytechnickou výchovou
 • angličtinu vyučujeme již od 1. ročníku
 • podporujeme projektové vyučování
 • organizujeme množství výletů, pobytů v přírodě, a lyžařský výcvik
 • otevřeně komunikujeme a přistupujeme vstřícně ke všem
 • zakládáme si na a úzké spolupráci s rodinou
 • zúčastňujeme se mnoha sportovních, kulturních i vědomostních soutěží
 • individuálně pečujeme o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Naši učitelé a ostatní zaměstnanci se snaží vytvářet dobrou pracovní atmosféru a dobré mezilidské vztahy, což jsou velice důležité podmínky pro kvalitní činnost školy a neustálé zvyšování její prestiže.

Aktuálně
Projekty ESF
Počasí v Hořicích
Aktuální stav počasí v Hořicích
Důležité termíny

Školní družina telefony

1.12.2020 - 1.8.2022
  Ježková     777 913 096 Krausová  702 716 294 Sůvová     608 394 877
01.12.
Účast na projektech
Žádné záznamy
Nástěnka dokumentů

žádost o vyšetření dítěte - vyplňuji rodiče

žádost o vyšetření dítěte - vyplňuji rodiče

Žádost o uvolnění žáka

Žádost o uvolnění žáka

ZŠ Hořice
Komenského 338
508 01 Hořice
493620043, 493623640

Tel.: 777 913 756
E-mail: hospodarka@zshorice.eu
Datová schránka: 3jimkqt
IČO
: 708 925 47

 

KONTAKT na pověřence školy:

Mgr. Pavla Marková, MBA

pmarkova@toppriority.cz

Základní škola Hořice, Komenského - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz