banner
organizace

 

Organizace

 

NAŠE ŠKOLA...

 

 • rodinná atmosféra školy s více než stoletou tradicí
 • výborná dostupnost
 • poloha v centru města
 • škola prošla kompletní rekonstrukcí v roce 2015
 • spolupráce s rodiči, otevřená komunikace
 • vstřícný a partnerský přístup ke všem
 • individuální přístup k žákům
 • činnost výchovného poradce
 •  zájmový kroužek DrAMOS
 •  akce pro děti i rodiče
 • moderní učebna Fyziky
 • vysoká vybavenost školních dílen projekt " Manuální zručnost žáků" 2015
 • moderní školní kuchyňka
 • školní nábytek ve všech kmenových třídách je moderní
 • audiovizuální technika + audiovizuální zařízení pro výuku ve třídách
 • pohybová místnost se zrcadly
 • školní družina je od 6,30 do 16,30 hodin

 

O naší škole

    Plán na měsíc květen 2016

 

KVĚTEN

  3.5.       Exkurze Lázně Bělohrad K.V. Rais  ( 3.A,B)

  4.5.       Plavání 1.tř.,  +PT

  6.5.       Ředitelské volno           

 10.5.      Zájezd Kerepes – výběr žáků  ( Ki,Ža)  návrat 15.5.

 11.5.      Plavání 1.tř.,  +PT

 12.5.      Exkurze obnovitelné zdroje Hradec Králové ( 8.+9.tř) 

 13.5.      Koruna –pásmo zábavné  ( 1.tř.+ PT)

               Sběr  papíru od 7,00 - 14,00 hodin

 17.5.      Ukázka OT  hřiště za sokolovnou - všechny třídy

 18.5.      Plavání PT

 19.5.      Exkurze Jičín ( 4.A,B)  - po stopách Valdštejna

 23.5.      Škola v přírodě ( 3.A,B)   do data  27.5.2016  Horní Maršov

 24.5.      OK Pythagoriády  ( 6.-8.tř)

 25.5.      Plavání PT

 

 30.5.     Focení tříd             

 31.5.      Vztahy ve třídě 5.+7.tř.( Toman PPP Jičín)

ČERVEN

  

 

 1. 6.         Plavání PT, výlet Ratibořice  1.-4. Tř.

 3.6.          Sportovní den – 1.-4. třídy + PT

 6. - 11. 6. Příjezd z Maďarska, 3. A,B exkurze Miletín,

                 PT + ŠD hudební  program ve škole (15-17:00)

 7. 6.         4. A,B exkurze Všestary

                PT výlet Chlumec nad Cidlinou

 8.6.         Plavání PT, Mentoring Pardubice  

                6. tř. výlet Český ráj

                1. tř. knihovna

                8. tř.( PPP Jičín – Toman)

 10. 6.      Výlet 5. tř. Sedmihorky

     

 14. 6.     Dopravní hřiště 4. B

              PT spaní ve škole  

              Metodická návštěva z PPP Jičín

 15. 6.     Dopravní hřiště 4. A

              Plavání PT

              7. tř. výlet Pecka do 16.6.

    

 17. 6. - 26. 6. Sportovně-turistický zájezd Itálie

 20. 6.     Plavání PT

 22. 6.     Plavání PT

 23. 6.     1. tř. + PT mobilní planetárium

 24. 6.     Výlet PT ZOO Dvůr Králové

 27. 6.     Plavání PT

              Odevzdávání učebnic , ukončení v 11:30 hod

 28. 6.     Plavání PT

              Úklid tříd, poučení, kabinety, ukončení v 11:30 hod

              Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy 14,00 - 15,00 hodin

 29. 6.     Nácvik situace ohrožení, pobyt v přírodě, ukončení v 11:30 hod

 30.6.      Vysvědčení

Priority naší školy

 • učíme interaktivně
 • zdokonalujeme vzdělávací proces v souladu
Aktuálně

Elektronické platby na naší škole od školního roku 2016/2017

7.6.2016 - 30.9.2016

V červnu jsou rozdávány formuláře pro rodiče na vyplnění.  Údaje vyplní  zákonní  zástupci. Maily a aktuální mobilní čísla jsou nutné k realizaci plateb ve školním roce 2016/2017. je třeba uvést i čísla účtu.Platby v hotovosti nebudeme provádět.

07.06.

Schránka důvěry

2.2.2016 - 31.7.2019

Vážení rodiče, v případě potřeby můžete konzultovat s vedením školy problémy žáků ve škole, iniciovat kroky ke zlepšení vzdělávání atd. Schránku důvěry máte k dispozici na www.zshorice.eu (Kontakty – „schránka důvěry“) Dotazy a podněty přijímá ředitel školy. Schránka neslouží k omlouvání žáků.

02.02.
Pedagogicko-psychologická poradna Královehradeckého kraje - informace

Pedagogicko-psychologická poradna Královehradeckého kraje - informace

14.1.2016 - 31.12.2016

Školní zralost - co říká zákon?

Citace: Školský zákon 561/2004 Sb.

Na našich stránkách - ORGANIZACE - Dokumenty a  formuláře ke stažení, je kopie dokumentu z PPP Jičín pro vás k přečtení i vytištění. 

14.01.
Projekty ESF
 • Projekt Rubikon
 • Meteorologie jako cesta k přírodním vědám
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Informace o probíhajících grantech
 • Učíme digitálně
 • Šablonami k podpoře výuky na ZŠ Hořice
 • Manuální zručnost žáků
Počasí v Hořicích
Aktuální stav počasí v Hořicích
Důležité termíny
Žádné záznamy
Účast na projektech
05.05.
Eva Kubištová

Výměnný pobyt našich žáků

Výměnný pobyt našich žáků
Naši žáci odjedou 10.5.2016 do města Kerepeše. V rámci pobytu poznávají okolí a  společně s maďarskými dětmi jezdí na poznávací výlety. Návrat zpět bu  
27.04.

Projekty z EU v roce 2016 jsou připravovány.

Projekty z EU v roce 2016 jsou připravovány.
Projekty z EU v roce 2016 jsou připravovány.
Nástěnka dokumentů

žádost o vyšetření dítěte - vyplňuji rodiče

žádost o vyšetření dítěte - vyplňuji rodiče

Žádost o uvolnění žáka

Žádost o uvolnění žáka