banner

 

 

 

 

Tulipány
organizace

 

Organizace

 

NAŠE ŠKOLA...

 

 • rodinná atmosféra školy s více než stoletou tradicí
 • výborná dostupnost
 • poloha v centru města
 • škola projde v roce 2015 rekonstrukcí
 • spolupráce s rodiči, otevřená komunikace
 • vstřícný a partnerský přístup ke všem
 • individuální přístup k žákům
 • činnost výchovného poradce
 •  zájmový kroužek DrAMOS
 •  akce pro děti i rodiče
 • moderní učebna Fyziky
 • moderní školní nábytek ve všech kmenových třídách
 • moderní audiovizuální technika + audiovizuální zařízení pro výuku
 • pohybová místnost
 • družina od 6,30 do 16,30 hodin

 

Ředitelské volno

 

Ředitelské volno 

Ve znění § 24 odst. 2 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.), vyhlašuji z organizačních důvodů pátek 6.května 2016 volným dnem pro žáky. Pravidelné vyučování bude ukončeno ve čtvrtek 5.5.2016, žáci nastoupí do školy v pondělí 9.5.2016.

 

 V Hořicích 19.4.2016

 

Dr. Kamil Vávra, ředitel školy

 

O naší škole

    Plán na měsíce duben, květen 2016

 DUBEN

  4.4.       Sportovní školička PT,  

               ŠD akce brili od 13.30

  5.4.       OK MO   Jičín kat. Z7  (4 žáci 7.tř.,)

  6.4.        Plavání 1.tř.

               4.A návštěva knihovny v Hořicích

  7.4.        4.B návštěva knihovny v Hořicích

             

 11.4.     Sportovní školička PT,

              Koncert „škola z Marzu“ 1.- 9. Ročník

 13.4.     Plavání 1.tř.,  program

           „ Program zdravá výživa“ ( 6.+9. Tř.)

 14.4.   „ Program zdravá výživa“  (7.+8.tř)

 15.4.   „ Program zdravá výživa“  (5.tř.)  

 15.4.      Přijímací zk. 9.tř.

              Nízkoprahový klub „Pohoda“ Hořice ( 6.tř. TU)

 18.4.     Přijímací zk. 5.tř.

 19.4.     Exkurze kamenocentrum Třebnouševes (3.AB),

              Informace o zájezdu do Itálie ( 15:00),

              Tř.schůzky 8.+9.tř. (15:30)

  20.4.    Plavání 1.tř.

              Vztahy ve třídě 8.tř.( Toman PPP Jičín)

  21.4.    Okresní kolo Bio olymp.  7.tř. 3 žáci ( Ze),

              Klicperovo divadlo H.K. předplatné

  22.4.     Nízkoprahový klub „Pohoda“ Hořice  ( 5.tř TU)

  25.4.     Svět pohádek (ZUŠ) 1+3.AB – Koruna

  26.4.     Svět pohádek (ZUŠ) 2.A,B,,4.AB+5.,7.tř. – Koruna

              14:30 Prezentace nakl. Taktik,

              15:00 Pedagogická rada za 3. čtvrtletí

 27.4.      Plavání 1.tř.

 28.4.      Třídní schůzky  I.stupeň  15:00, II.stupeň 16:00

KVĚTEN

  3.5.       Exkurze Lázně Bělohrad K.V. Rais  ( 3.A,B)

  4.5.       Plavání 1.tř.,  +PT

  6.5.       Ředitelské volno           

 10.5.      Zájezd Kerepes – výběr žáků  ( Ki,Ža)  návrat 15.5.

 11.5.      Plavání 1.tř.,  +PT

 12.5.      Exkurze obnovitelné zdroje Hradec Králové ( 8.+9.tř) 

 13.5.      Koruna –pásmo zábavné  ( 1.tř.+ PT)

 17.5.      Ukázka OT  hřiště za sokolovnou - všechny třídy

 18.5.      Plavání PT

 19.5.      Exkurze Jičín ( 4.A,B)  - po stopách Valdštejna

 23.5.      Škola v přírodě ( 3.A,B)   do data  27.5.2016  Horní Maršov

 24.5.      OK Pythagoriády  ( 6.-8.tř)

 25.5.      Plavání PT

 

 30.5.     Focení tříd             

 31.5.      Vztahy ve třídě 5.+7.tř.( Toman PPP Jičín)

ČERVEN

   1. 6.       Plavání PT,

                 Výlet Ratibořice ( 1.-4. Tř.)

 

Priority naší školy

 • učíme interaktivně
 • zdokonalujeme vzdělávací proces v souladu
Aktuálně

Ředitelské volno

19.4.2016 - 9.5.2016

Ve znění § 24 odst. 2 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.), vyhlašuji z organizačních důvodů pátek 6.května 2016 volným dnem pro žáky. Pravidelné vyučování bude ukončeno ve čtvrtek 5.5.2016, žáci nastoupí do školy v pondělí 9.5.2016.

 

V Hořicích 19.4.2016

Dr. Kamil Vávra, ředitel školy

19.04.

Schránka důvěry

2.2.2016 - 31.7.2019

Vážení rodiče, v případě potřeby můžete konzultovat s vedením školy problémy žáků ve škole, iniciovat kroky ke zlepšení vzdělávání atd. Schránku důvěry máte k dispozici na www.zshorice.eu (Kontakty – „schránka důvěry“) Dotazy a podněty přijímá ředitel školy. Schránka neslouží k omlouvání žáků.

02.02.
Pedagogicko-psychologická poradna Královehradeckého kraje - informace

Pedagogicko-psychologická poradna Královehradeckého kraje - informace

14.1.2016 - 31.12.2016

Školní zralost - co říká zákon?

Citace: Školský zákon 561/2004 Sb.

Na našich stránkách - ORGANIZACE - Dokumenty a  formuláře ke stažení, je kopie dokumentu z PPP Jičín pro vás k přečtení i vytištění. 

14.01.
Projekty ESF
 • Projekt Rubikon
 • Meteorologie jako cesta k přírodním vědám
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Informace o probíhajících grantech
 • Učíme digitálně
 • Šablonami k podpoře výuky na ZŠ Hořice
 • Manuální zručnost žáků
Počasí v Hořicích
Aktuální stav počasí v Hořicích
Důležité termíny

Informativní odpoledne pro budoucí prvňáky ve školním roce 2015/2016

27.4.2016 - 31.5.2016
Vážení rodiče a budoucí prvňáčci, dne 25. 5. 2016 v 16,00 hod. Vás zveme na informativní odpoledne k nám do školy. Rodiče seznámíme s organizací začátku školního roku a děti si budou moci vyzkoušet „školu nanečisto“. Těšíme se na setkání a budoucí spolupráci,                                                              učitelky prvních tříd ZŠ Komenského    
27.04.
Účast na projektech
27.04.

Projekty z EU v roce 2016 jsou připravovány.

Projekty z EU v roce 2016 jsou připravovány.
Projekty z EU v roce 2016 jsou připravovány.
Nástěnka dokumentů

žádost o vyšetření dítěte - vyplňuji rodiče

žádost o vyšetření dítěte - vyplňuji rodiče

Žádost o uvolnění žáka

Žádost o uvolnění žáka