banner

Akce

Akce jsou vlkládány sestupně.

Prvňáčci na chvíli společně bez počítače

25.6.2020 - 30.9.2020

Po dnech, kdy se prvňáčci setkávali pouze virtuálně při on-line hodinách, se těsně před vysvědčením sešli a vyrazili na společné putování plné her a pohody. Bylo to prostě prima. Cestou nás čekala sladká odměna v podobě zmrzliny a nakonec jsme objevili poklad. Ve čtvrtek jsme se vrátili „na místo činu“ = do naší třídy, kde jsme si předali odměny za celoroční práci, knížky na prázdninové počteníčko a hlavně vysvědčení!!! (Nahlédněte do nové fotogalerie, kde můžete vidět ohlédnutí za distanční výukou i výletem.)

Letos patří ocenění na konci školního roku také Vám, rodičům. A to za to, jak jste pomáhali svým dětem a podporovali je.

Milí rodiče prvňáčků,

děkuji Vám za trpělivost a spolupráci v tomto školním roce, zejména ve druhém pololetí.

Bylo to náročné období, ale zvládli jste to na velikou

     1

 

Vám, milé děti, přeji krásné prázdniny plné pohody a sluníčka. Už teď se těším, že se spolu sejdeme v září ve 2. třídě.

 

Velké díky posíláme do muzea a galerie!

22.6.2020 - 30.9.2020
 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat pracovnicím Městského muzea a galerie Hořice za práci, kterou přispívají k dobrému jménu těchto institucí v regionu – jmenovitě PhDr. Janě Cermanové a Mgr. Jarmile Gregorové. Příprava a realizace výstav a akcí je zajisté velmi náročná.
Jedná se hlavně o přípravu a realizaci výstav se zpřístupněním dětem a mládeži. Výstavy, které organizují včetně doprovodného programu a dílen, navštěvujeme se žáky naší školy pravidelně a vždy se těšíme na to, čím nás překvapí. Obecně platí, že děti výstavy bez doprovodného programu nebaví a nejeví o ně zájem. Paní Cermanová však dokáže výstavu připravit a zpřístupnit dětem formou zajímavého zážitku, kdy jsou přijímány informace a estetická stránka expozice dětmi velmi lehce a s radostí. Paní Gregorová pak navazuje výtvarnou dílnou na téma výstavy a nebojí se s dětmi experimentovat, což ony milují. Myslíme, že tento přístup ke vzdělávání dětí a mládeže je v současné době velmi efektivní. Tímto způsobem se žáci mohou seznamovat, jak se sbírkami muzea, řemesly, tak i s historickým a současným uměním.
Těšíme se na další výstavy a akce z autorské dílny těchto dvou dam.
Děkujeme, žáci a učitelé ZŠ Hořice, Komenského 338.
„Knihobudka“ umístěna na Komendě!

„Knihobudka“ umístěna na Komendě!

9.6.2020 - 30.9.2020

Podpora čtenářské gramotnosti s MAP II!

V rámci krásné spolupráce se skupinou MAS Podchlumí byla do ZŠ Hořice, Komenského nainstalována krásná „Knihobudka.“ A jakou má funkci? Určitě již plní jednu ze svých funkcí a tou je zkrášlení interiéru školní budovy. Bude plnit i funkce další a tou nejdůležitější bude podpora čtenářské gramotnosti. Budka byla předána do ZŠ Hořice, Komenského v rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti s MAP  ORP II.

Naše škola se intenzivně snaží v rámci všech vyučovaných předmětů klást důraz na čtení – čtení s porozuměním a vůbec čtenářskou gramotnost. Žáky ve čtení podporujeme prostřednictvím školních i mimoškolních aktivit. Během uplynulého školního roku jsme se aktivně zapojili do mnoha projektů, které měly za úkol vybudovat kladný vztah ke čtení a k četbě. Zúčastnění si prostřednictvím soutěží, besed se spisovateli, návštěv knihovny,  čtení ve školkách a v domově seniorů  tvoří krásný vztah k četbě a k porozumění čtenému. Navíc prostřednictvím knih předávaly radost. Obdržení Knihobudky bereme tedy jako krásnou tečku za našim letošním čtenářským snažením a zároveň jako motivaci k podobným aktivitám v letech příštích.

Budka byla umístěna do útulného čtenářského koutku, kde bude k dispozici všem žákům školy. Nyní čeká na naplnění čtenářskými pochoutkami a bude se těšit na své první skutečné návštěvníky!

Velké díky skupině MAS Podchlumí za realizaci projektu – MAP ORP II a možnost být jeho součástí!

ZŠ Hořice
Komenského 338
508 01 Hořice
493620043, 493623640

Tel.: 777 913 756
E-mail: hospodarka@zshorice.eu
Datová schránka: 3jimkqt
IČO
: 708 925 47

 

KONTAKT na pověřence školy:

Mgr. Pavla Marková, MBA

pmarkova@toppriority.cz

Základní škola Hořice, Komenského - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz