banner

Celoroční plán práce

Roční plán výchovné práce pro ŠD 2018/2019

 

Celoročně

  • rozvíjení kamarádských vztahů, pomoc při práci

  • ochrana životního prostředí

  • sebeobslužná činnost – oblékání, stolování, hygiena

  • zpěv známých i nových písní

 • četba knih na pokračování při odpočinkových činnostech

  • práce s dětskými časopisy – Sluníčko, Mateřídouška, Pastelka, Méďa Pusík

  • hry k procvičování učiva, komunikační hry, hry na rozvoj fantazie a představivosti

  • časté pobyty venku

    

   Září (Škola a okolí)

  • seznámení dětí s prostředím ŠD, s pravidly bezpečnosti při pobytu a činnostech ve školní družině

  • ovoce, zelenina (kreslení, malba, modelování, mozaika, koláž)

  • výrobky z přírodního materiálu (koláže, prostorové práce)

  • rekreační pobyty venku (míčové hry, postřehové hry, hry s náčiním švihadla, obruče, líný tenis, badmintony, lano, aj), hry v družstvech

  • dopravní výchova – bezpečná cesta do školy a zpět, dopravní značky

    

   Říjen (Barevný podzim)

  • sběr přírodního materiálu (využití při výtvarných, pracovních a přírodovědných činnostech)

  • rekreační pobyty venku, míčové hry, aj.

  • podzimní listy (otiskování, lepení, malba, frotáž, koláže)

  • podzimní hry a soutěže

  • výrobky z přírodních materiálů (zvířátka ze žaludů, kaštanů, šišek, náhrdelníky z jeřabin, šípků a kukuřice, figurky z kukuřice, aj.)

  • dekorace  Halloween

  • Listopad (Příroda se připravuje na zimu)

  • práce s přírodním materiálem

  • vycházky do přírody

  • pozorování změn v přírodě

  • dramatizace pohádek

  • zdravověda

    

   Prosinec (Vánoční nastává čas)

  • předvánoční období - advent (vyprávění, zvyky)

  • výroba adventních dekorací

  • vánoční výzdoba tříd

  • hry na sněhu

    

   Leden (Zima v přírodě)

  • hry v přírodě (popř. na sněhu)

  • poznávání stop zvířat

  • stavění sněhuláků, postav ze sněhu, stavba iglú

  • pomoc zvířátkům v zimě, krmení ptáčků

  • Olympiáda v netradičních disciplínách

    

   Únor (Masopust držíme, nic se nevadíme)

  • Valentýnská přání a srdíčka

  • beseda s příslušníkem Městské policie Hořice

  • Masopust – říkadla, písničky, zvyky, masopustní průvod

  • přírodovědné soutěže a kvízy

  • pobyt venku

    

   Březen (Jaro, jaro, kde jsi?)

  • výroba velikonočních dekorací

  • Velikonoce – zvyky, obyčeje, koledy

  • ilustrace k přečteným knihám (soutěž)

  • rekreační pobyty venku

  • péče o pokojové rostliny

    

   Duben (Měsíc bezpečnosti)

  • jarní rostliny (malba, kresba, kombinované technika)

  • dopravní výchova – cesta do školy a ze školy, dopravní značky, chování na chodníku a na silnici

  • Den Země – ochrana životního prostředí

  • čarodějnice

  • rekreační pobyty venku (fotbal, školky se švihadly, míči, hraní kuliček, aj.)

  • ochrana přírody – práce s atlasy rostlin, ptáků, savců, hmyzu, chráněná území ČR

    

   Květen (Člověk a příroda)

  • Svátek matek - přáníčka, dárky pro maminky

  • pobyt venku – pohybové a míčové hry, závodivé hry

  • kresba na chodník

  • herbáře – poznávání rostlin

  • správné chování při bodnutí hmyzem, klíštětem

  • atletický trojboj (běh, hod kriketovým míčkem, skok z místa)

    

   Červen (Hurá na prázdniny)

  • Den dětí – zábavné odpoledne

  • rekreační pobyty na hřišti a školním dvoře

  • úklid a oprava her a stavebnic ve školní družině

  • rozloučení se školním rokem s překvapením

ZŠ Hořice
Komenského 338
508 01 Hořice
493620043, 493623640

Tel.: 777 913 756
E-mail: hospodarka@zshorice.eu
Datová schránka: 3jimkqt
IČO
: 708 925 47

 

KONTAKT na pověřence školy:

Mgr. Pavla Marková, MBA

pmarkova@toppriority.cz

Základní škola Hořice, Komenského - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz