banner

Pohybová místnost

Pohybová místnost se nachází v části budovy I. stupně v přízemí. Sprchový kout a WC je samozřejmostí. 

 

 

Řád tělocvičny

 

Řád pro užívání pohybové místnosti

 

 

K pohybové místnosti odcházejí žáci pod vedením vyučujícího TV. Není dovoleno čekání na hodinu TV v chodbě I. stupně.

 

Před vstupem do pohybové místnosti se žáci přezují a venkovní obuv odloží v chodbě před pohybovou místností. Chodbové dveře vyučující uzamkne.

 

V šatně i ve sprše žáci udržují čistotu a pořádek.

 

K materiálnímu vybavení pohybové místnosti se žáci chovají tak, aby ho nepoškodily. Každou nově vzniklou nebo zjištěnou závadu žáci oznámí ihned vyučujícímu.

Používání sprchy je dovoleno po dohodě s vyučujícím. Každý žák po sobě zkontroluje, zda je zavřený kohoutek a neteče nikde voda.

 

Do pohybové místnosti žáci vcházejí společně s vyučujícím, který po ukončení hodiny pohybovou místnost opět uzamkne. Každý odchod z pohybové místnosti žáci předem hlásí učiteli, stejně tak ohlásí i návrat do pohybové místnosti např. po použití WC.

Žáci, kteří v hodině necvičí se zdržují během hodiny také v pohybové místnosti a řídí se pokyny vyučujícího.

 

Žáci cvičí v pohybové místnosti v předepsaném cvičebním úboru a obutí. Není dovoleno používat obuv s černou podrážkou a obuv znečištěnou. Žáci před cvičením odloží hodinky, prstýnky, větší náušnice a ozdobné předměty z krku. Cenné věci si žáci mohou odložit vyučujícího TV.

 

Každý úraz žáci hlásí vyučujícímu.

 

Žáci nesmí během hodiny TV žvýkat a jíst.

 

Žáci cvičí v pohybové místnosti jen činnosti určené vyučujícím. Dodržují přesně stanovené postupy a způsoby cvičení. Dodržují veškeré pokyny vyučujícího. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozili zdraví své, ani ostatních přítomných osob. Zahájení cvičení na určeném nářadí a náčiní může začít až po povelu vyučujícího.

 

Žákům je zakázáno vcházet bez dovolení do nářaďovny.

 

Po skončení vyučovací hodiny vyučující zajistí, aby : nářadí a náčiní, které se již během dne nebude používat bylo uklizené, zavřená okna, zhasnutá veškerá světla, zamčené dveře u tělocvičny, v nářaďovně i vstupní dveře k tělocvičně.

 

 

 

 

 

Hořice 24.9.2007                                                                    PaedDr. Kamil Vávra

                                                                                                      ředitel školy

ZŠ Hořice
Komenského 338
508 01 Hořice
493620043, 493623640

Tel.: 777 913 756
E-mail: hospodarka@zshorice.eu
Datová schránka: 3jimkqt
IČO
: 708 925 47

 

KONTAKT na pověřence školy:

Mgr. Pavla Marková, MBA

pmarkova@toppriority.cz

Základní škola Hořice, Komenského - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz